Thông tin chi tiết Cty Anh Minh Cổ Phần Tư Vấn & Giám Định

Cty Anh Minh Cổ Phần Tư Vấn & Giám Định

Anh Minh Consulting And Inspection Corp.

Địa chỉ: E35 Phú Thuận, P. Phú Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62921284
Fax: (08) 62921282
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.