Thông tin chi tiết Cty Cổ Phần Chế Biến Nông Lâm Sản Hải Hậu 27/7

Cty Cổ Phần Chế Biến Nông Lâm Sản Hải Hậu 27/7

27/7 Hai Hau Agricultural Forestry And Sea Products Joint Stock Co.

Địa chỉ: H. Hải Hậu, Nam Định
Điện thoại: (0350) 3877222
Fax: (0350) 3878785
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.