Thông tin chi tiết Cty Đinh Phát TNHH Xây Dựng

Cty Đinh Phát TNHH Xây Dựng

Dinh Phat Co. Ltd

Địa chỉ: 351 Bạch Đằng, TT. Bình Định, H. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3835188
Fax: (056) 3836227
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.