Thông tin chi tiết Cty Hùng Phương TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp

Cty Hùng Phương TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp

Hung Phuong Co. Ltd

Địa chỉ: 77 Đống Đa, H. Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3580179
Fax: (056)
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.