Thông tin chi tiết Cty Jinviet TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Nặng

Cty Jinviet TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Nặng

Jinviet Heavy Equipment One Member Co., Ltd

Địa chỉ: 3S0-2-2 Khu Phố Grand View, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54128282
Fax: (08) 54122960
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.