Thông tin chi tiết Cty Kim Oanh TNHH

Cty Kim Oanh TNHH

Kim Oanh Co. Ltd

Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, H. Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3680478
Fax: (056) 3680478
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.