Thông tin chi tiết Cty Petec Cổ Phần Vật Tư Xăng Dầu

Cty Petec Cổ Phần Vật Tư Xăng Dầu

Petec Petrol Material Joint Stock Co.

Địa chỉ: Km2 Văn Cao, Tp. Nam Định, Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849609
Fax: (0350) 3842386
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.