Thông tin chi tiết Cty Quang Huy TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

Cty Quang Huy TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

Quang Huy Co. Ltd

Địa chỉ: 43 Đường 11, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37222795
Fax: (08) 62838613
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.