Thông tin chi tiết Cty Thiên Phú TNHH

Cty Thiên Phú TNHH

Thien Phu Co. Ltd

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Kim Huy, Lô CN6, H. Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3823723
Fax: (0650) 3898104
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.