Thông tin chi tiết Cty Vĩnh Hoàng Xương TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

Cty Vĩnh Hoàng Xương TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

Vinh Hoang Xuong Co. Ltd

Địa chỉ: 21A Phú Thọ, P. 1, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39606238, 38642838
Fax: (08) 39600968
GPKD:
Website: www.vinhhoangxuong.com.vn
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.