Thông tin chi tiết DNTN Thành Huy

DNTN Thành Huy

Thanh Huy Pte Ent

Địa chỉ: 320 Quang Trung, TT. Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, Bình Định
Điện thoại: (056) 2216496
Fax: (056)
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.