Danh sách công ty tại Điện Biên

1. Cty Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu & Dịch Vụ Thương Mại Lai Châu

1 P. Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3824488 - Fax: (023) 3824360
Ngành nghề: Gỗ-Cung Cấp Gỗ Thành Phẩm

2. Cty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Điện Biên

Tổ 4,P. Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3824706 - Fax: (023) 3824706
Ngành nghề: Thầu Làm Cầu Đường

3. Cty Cổ Phần Vật Tư Điện Biên

10 Thanh Thủy, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3825712 - Fax: (023) 3735520
Ngành nghề: Nông Nghiệp-Hóa Chất

4. Khách Sạn Công Đoàn - Cty TNHH Du Lịch Công Đoàn Điện Biên

878, Đường 7/5, P. Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3284841 - Fax: (023) 3824319
Ngành nghề: Khách Sạn

5. Khách Sạn Mường Thanh

514, Tổ 21, Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3810038 - Fax: (023) 3810713
Ngành nghề: Khách Sạn

6. Cty Vạn Niên Cổ Phần

765 Tổ 7, P. Tân Thanh,Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3812848 - Fax: (023) 3810073
Ngành nghề: Văn Phòng-Trang Thiết Bị

7. Bưu Điện Điện Biên

Tổ 10, P. Mường Thanh,Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3825884 - Fax: (023) 3825991
Ngành nghề: Bưu Điện

8. Khách Sạn Điện Biên - Hà Nội - Cty TNHH Du Lịch Tổng Hợp Điện Biên

849, Đường 7/5, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3825103 - Fax: (023) 3826290
Ngành nghề: Khách Sạn

9. Khách Sạn Điện Biên Phủ - Cty TNHH Du Lịch Tổng Hợp Điện Biên

849, Tổ 17, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3825103 - Fax: (023) 3826290
Ngành nghề: Khách Sạn

10. Khu Du Lịch Sinh Thái Him Lam - Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Số 6

Tổ 6, P. Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3811999 - Fax: (023) 3811369
Ngành nghề: Khu Nghỉ Mát

11. Cty Nậm Mức Cổ Phần Thủy Điện

7 Tổ Dân phố 9, X. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 2210811 - Fax: (023) 3824388
Ngành nghề: Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp

12. Viễn Thông Điện Biên - Lai Châu - Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Tổ Dân Phố 10, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: (023) 3833667 - Fax: (023) 3828830
Ngành nghề: Viễn Thông-Các Công Ty
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.