Danh sách công ty tại Hà Giang

1. Cty Bảo Việt Hà Giang

Địa chỉ : Lê Quý Đôn, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866331 - Fax: 183866164
Ngành nghề: 131560

2. Cty Sơn Hải TNHH

Địa chỉ : Tổ 17, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866944 - Fax: 183863489
- Email: xungkich@gmail.com
Ngành nghề: 92210

3. Cty Tiến Đạt TNHH

Địa chỉ : TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì, , 18
Điện thoại: 183868899 - Fax: 183868899
Ngành nghề: 92210

4. Hội Doanh Nghiệp Trẻ Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 16, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866215 - Fax: 183866004
Ngành nghề: 11070

5. Cty Hùng Cường TNHH Thương Mại

Địa chỉ : Km17 X. Đạo Đức, H. Vị Xuyên, 18
Điện thoại: 183826434, 3826827 - Fax: 183825844
Web: www.hungcuongtea.com
Ngành nghề: 235360

6. Cty Cổ Phần Xi Măng Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 8, P. Ngọc Hà, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866802, 3866665
Ngành nghề: 46210

7. Cty Cổ Phần Lương Thực Hà Giang

Địa chỉ : P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866375 - Fax: 183868301
Ngành nghề: 105810

8. Cty Xuất Nhập Khẩu Hà Giang

Địa chỉ : 134 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866456 - Fax: 183866723
Ngành nghề: 197010

9. Cty Cổ Phần Dược Thiết Bị Y Tế Hà Giang

Địa chỉ : Quốc Lộ 2, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866498
Ngành nghề: 180660

10. Cty Huy Hoàng TNHH

Địa chỉ : Tổ 22, X. Minh Khai, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183887466 - Fax: 183868720
Ngành nghề: 92210

11. Cty Sông Lô TNHH

Địa chỉ : 274 Trần Phú, P. Trần Phú, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866359 - Fax: 183866359
Web: www.songlo.com - Email: infosonglo@gmail.com
Ngành nghề: 35910

12. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Giang

Địa chỉ : 156 Trần Hưng Đạo, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866256 - Fax: 183867623
Web: www.hagiang.gov.vn
Ngành nghề: 11070

13. Cty Xăng Dầu Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 18, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866435, 3867654 - Fax: 183867047
Ngành nghề: 180210

14. Cty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 12, P. Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang, 18
Điện thoại: 183866430
Ngành nghề: 92210

15. Cty Giải Phóng Cổ Phần Ô Tô

Địa chỉ : Km21 X. Thanh Thủy, H. Vị Xuyên, 18
Điện thoại: 183882204, 3882123 - Fax: 183882121
Ngành nghề: 162460
 1 2