Danh sách công ty tại Quãng Bình

1. Cty Trương Tiến Lợi TNHH

82 Lý Thường Kiệt, TX. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3823638 - Fax: (052) 3844388
Ngành nghề: Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp

2. Cty Petrolimex Cổ Phần Bảo Hiểm-Cn

157, Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3821696 - Fax: (052) 3821695
Ngành nghề: Bảo Hiểm

3. Cty Hiếu Hằng TNHH Thương Mại

38 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822175 - Fax: (052) 3823442
Ngành nghề: Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn

4. Cty Cổ Phần Bia Hà Nội Quảng Bình

Tiểu Khu 13,X. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822365 - Fax: (052) 3840721
Ngành nghề: Bia Rượu-Nhà Sản Xuất

5. Xn Xi Măng Quảng Bình

58 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822490, 3822954 - Fax: (052) 3822361
Ngành nghề: Xi Măng-Sản Xuất & Bán Buôn

6. Cty Cosevco Cổ Phần Hóa Chất & Cao Su

Tiểu Khu 7,X. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3836211 - Fax: (052) 3836272
Ngành nghề: Hóa Chất

7. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Quảng Bình

198 Hữu Nghị, P. Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822987, 3822985 - Fax: (052) 3823553
Ngành nghề: Ngân Hàng

8. Cty Cổ Phần Lâm Sản & Thương Mại Quảng Bình

32 Quang Trung, P. Hải Định, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822488 - Fax: (052) 3822632
Ngành nghề: Lâm Sản

9. Cty Xăng Dầu Quảng Bình

75 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822384, 3823733 - Fax: (052) 3821467
Ngành nghề: Xăng Dầu-Các Công Ty

10. Cty Đại Trường Phát Cổ Phần Khoáng Sản & Công Nghiệp

2 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822106 - Fax: (052) 3823347
Ngành nghề: Khoáng Sản

11. Cty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Quảng Bình

Tiểu Khu B4,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822196 - Fax: (052) 3625108
Ngành nghề: Thủy Lợi-Qui Hoạch & Xây Dựng

12. Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Quảng Bình

8A Hương Giang, P. Hải Định, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822218 - Fax: (052) 3822317
Ngành nghề: Thủy Sản

13. Báo Quảng Bình

6 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3820243
Ngành nghề: Báo Chí

14. Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Quảng Bình

Tiểu Khu 14,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822156 - Fax: (052) 3824330
Ngành nghề: Giống & Hạt Giống-Bán Buôn

15. Cty Cổ Phần In Quảng Bình

585 Lý Thường Kiệt, P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Quãng Bình
Điện thoại: (052) 3822163 - Fax: (052) 3822672
Ngành nghề: In-Nhà In
 1 2 3  
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.