Danh sách công ty tại Quảng Nam

1. Cty Việt Hàn Cổ Phần Đầu Tư & Sản Xuất

Địa chỉ : Lô 4, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, , 42
Điện thoại: 423946345 - Fax: 423946333
Web: www.viet-hancorp.com.vn - Email: vhc@viet-hancorp.com.vn
Ngành nghề: 40010,186060

2. Cty Phi Long TNHH Tin Học Điện Tử Viễn Thông

Địa chỉ : Thôn Ngọc Vinh, X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, 42
Điện thoại: 423943579
Ngành nghề: 66070,169300

3. Cty Đức Tâm TNHH Xây Lắp & Thương Mại

Địa chỉ : Thôn 6, X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, 42
Điện thoại: 423565555
Ngành nghề: 229650,69160

4. Cty Thanh Toàn TNHH

Địa chỉ : Thôn 7, X. Điện Nam, H. Điện Bàn, 42
Điện thoại: 423867667
Ngành nghề: 246160,12410,144560

5. Cty Phúc Hoàng TNHH Tin Học

Địa chỉ : 437 Hùng Vương, P. An Xuân, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423825014, 3829924 - Fax: 423825014
Ngành nghề: 66070

6. Cty Tâm Giao Cổ Phần

Địa chỉ : 74 Lê Đình Dương, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423812727
Ngành nghề: 37110

7. Cty Hà Thanh Cổ Phần Xây Dựng

Địa chỉ : 7 Đỗ Đăng Tuyển, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423810003
Ngành nghề: 131960,69160

8. Cty Lục Phú Gia Cổ Phần Xây Dựng

Địa chỉ : 107 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, Tp. Hội An, 42
Điện thoại: 422241424, 2241425, 3923277
Ngành nghề: 69160,37310,131960

9. Cty Cổ Phần Giày Xuất Khẩu Tam Kỳ

Địa chỉ : Cụm CN-Tiểu Thủ Công Nghiệp Trường Xuân, P. Trường Xuân, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423841103 - Fax: 423841301
Ngành nghề: 214810,218760

10. Cty Trường Thành TNHH Thép

Địa chỉ : Cảng Kỳ Hà, X. Tam Quang, H. Núi Thành, 42
Điện thoại: 423871303, 3871302, 3871305, 3871308, 3871309 - Fax: 423871301
Ngành nghề: 225660,225310,188960

11. Cty Khải Hoàn TNHH Mỹ Thuật

Địa chỉ : Thôn Mỹ Sơn, X. Duy Phú, H. Duy Xuyên, 42
Điện thoại: 423734058, 2214754 - Fax: 423734058
Ngành nghề: 18410,121610,200710,200728,200727

12. DNTN Hiền Linh

Địa chỉ : Thôn Định Phước, Quốc Lộ 1A, X. Tam Nghĩa, H. Núi Thành, 42
Điện thoại: 423535616, 3535497
Ngành nghề: 45930

13. DNTN Phú Mỹ

Địa chỉ : Thôn Bằng An, X. Điện An, H. Điện Bàn, 42
Điện thoại: 423714567
Ngành nghề: 132100

14. DNTN Ngọc Duy Thương Mại Dịch Vụ

Địa chỉ : 466 Phan Chu Trinh, P. An Xuân, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423851293
Ngành nghề: 68010,58860

15. DNTN Thành Nga

Địa chỉ : Lô 31, Khu Dân Cư Số 4, P. An Sơn, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423834158
Ngành nghề: 180210
 1 2 3 4 5 6   ››