Danh sách công ty tại Trà Vinh

1. Sở Thông Tin & Truyền Thông Trà Vinh

1A Khóm 1, Trưng Nữ Vương, P. 1, TX. Trà Vinh, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3850856 - Fax: (074) 3850850
Ngành nghề: Quản Lý Nhà Nước

2. Khách Sạn Ovic

Ấp Bến Có, Quốc Lộ 53, X. Nguyệt Hóa, H. Châu Thành, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3842935, 3842038 - Fax: (074) 3842934
Ngành nghề: Khách Sạn

3. DNTN Văn Phong

Ấp Bến Chùa, X. Phước Hưng, H. Trà Cú, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3877680
Ngành nghề: Khoan-Các Nhà Thầu

4. DNTN Tám Nên

Ấp Bến Chùa, X. Định An, H. Trà Cú, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3686699
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối

5. DNTN Hồng Hải

Ấp Bến Chùa, X. Phước Hưng, H. Trà Cú, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3877086
Ngành nghề: Khoan-Các Nhà Thầu

6. DNTN Dũng Phượng

Ấp Chợ, X. An Quãng Hữu, H. Trà Cú, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3870079
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối

7. DNTN Phú Lợi

Ấp Cây Cách, X. Bình Phú, H. Càng Long, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3888383
Ngành nghề: Xay Xát

8. DNTN Linh Văn

Ấp Cái Đôi, X. Long Khánh, H. Duyên Hải, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3830382
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối

9. DNTN Hồng Dân

Ấp Long Điền, X. Long Toàn, H. Duyên Hải, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3733374 - Fax: (074) 3733457
Ngành nghề: Thủy Sản

10. DNTN Phú Xuân

Ấp 2, X. Phong Thạnh, H. Cầu Kè, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3811335
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối

11. DNTN Huyền Trân

Ấp Định An, X. Đông Hải, H. Duyên Hải, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3737064
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối

12. DNTN Ngọc Lợi

Ấp Giồng Lớn, X. Hòa Ân, H. Cầu Kè, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3714085
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối

13. Cty Nam Mỹ TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại

72 Khóm 3, TT. Cầu Quang, H. Tiểu Cần, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3616888 - Fax: (074) 3824666
Ngành nghề: Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp

14. DNTN Thúy Hằng

Khóm 3, TT. Càng Long, H. Càng Long, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3885330
Ngành nghề: Viễn Thông-Thiết Bị & Hệ Thống

15. DNTN Út Hòa Thuận

Khóm 5, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3834181
Ngành nghề: Xăng Dầu-Bán Buôn & Phân Phối
 1 2 3 4   ››
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.