Danh sách công ty tại Trà Vinh

1. Sở Thông Tin & Truyền Thông Trà Vinh

Địa chỉ : 1A Khóm 1, Trưng Nữ Vương, P. 1, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553850856 - Fax: 553850850
Ngành nghề: 11070

2. Khách Sạn Ovic

Địa chỉ : Ấp Bến Có, Quốc Lộ 53, X. Nguyệt Hóa, H. Châu Thành, 55
Điện thoại: 553842935, 3842038 - Fax: 553842934
Ngành nghề: 127160

3. DNTN Văn Phong

Địa chỉ : Ấp Bến Chùa, X. Phước Hưng, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553877680
Ngành nghề: 84210

4. DNTN Tám Nên

Địa chỉ : Ấp Bến Chùa, X. Định An, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553686699
Ngành nghề: 180210,171910

5. DNTN Hồng Hải

Địa chỉ : Ấp Bến Chùa, X. Phước Hưng, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553877086
Ngành nghề: 84210

6. DNTN Dũng Phượng

Địa chỉ : Ấp Chợ, X. An Quãng Hữu, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553870079
Ngành nghề: 180210

7. DNTN Phú Lợi

Địa chỉ : Ấp Cây Cách, X. Bình Phú, H. Càng Long, 55
Điện thoại: 553888383
Ngành nghề: 157610

8. DNTN Linh Văn

Địa chỉ : Ấp Cái Đôi, X. Long Khánh, H. Duyên Hải, 55
Điện thoại: 553830382
Ngành nghề: 180210,171910

9. DNTN Hồng Dân

Địa chỉ : Ấp Long Điền, X. Long Toàn, H. Duyên Hải, 55
Điện thoại: 553733374 - Fax: 553733457
Ngành nghề: 102060

10. DNTN Phú Xuân

Địa chỉ : Ấp 2, X. Phong Thạnh, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553811335
Ngành nghề: 180210

11. DNTN Huyền Trân

Địa chỉ : Ấp Định An, X. Đông Hải, H. Duyên Hải, 55
Điện thoại: 553737064
Ngành nghề: 180210,171910

12. DNTN Ngọc Lợi

Địa chỉ : Ấp Giồng Lớn, X. Hòa Ân, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553714085
Ngành nghề: 180210,171910

13. Cty Nam Mỹ TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại

Địa chỉ : 72 Khóm 3, TT. Cầu Quang, H. Tiểu Cần, 55
Điện thoại: 553616888 - Fax: 553824666
Ngành nghề: 69160,37310

14. DNTN Thúy Hằng

Địa chỉ : Khóm 3, TT. Càng Long, H. Càng Long, 55
Điện thoại: 553885330
Ngành nghề: 235600

15. DNTN Út Hòa Thuận

Địa chỉ : Khóm 5, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553834181
Ngành nghề: 180210
 1 2 3 4 5 6