Danh sách công ty tại Trà Vinh

1. DNTN Lê Văn Út

Địa chỉ : Ấp 3, X. Mỹ Long Nam, H. Cầu Ngang, 55
Điện thoại: 553529119
Ngành nghề: 180210

2. Cty Phú Vinh TNHH

Địa chỉ : Quốc Lộ 53, H. Càng Long, 55
Điện thoại: 553882035 - Fax: 553883483
Ngành nghề: 106160

3. DNTN Ngọc Minh

Địa chỉ : Khóm 1, Quốc Lộ 53, H. Càng Long, 55
Điện thoại: 553882125
Ngành nghề: 262110

4. DNTN Minh Đức

Địa chỉ : 29C Hùng Vương, P. 3, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553852417 - Fax: 553854327
Ngành nghề: 12360,37310

5. Cty Bảo Minh Trà Vinh

Địa chỉ : 18 Nguyễn Đáng, Khóm 1, P. 7, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553862449, 3865979 - Fax: 553865979
Ngành nghề: 131560

6. DNTN Phúc Tuyền

Địa chỉ : Ấp La Bang, X. Long Sơn, H. Cầu Ngang, 55
Điện thoại: 553525079
Ngành nghề: 180210,171910

7. DNTN Phước Thọ

Địa chỉ : Khóm 6, Quốc Lộ 60, P. 8, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553842150
Ngành nghề: 92210,246160

8. DNTN Lý Huỳnh Khoảnh

Địa chỉ : 145 Lò Hột, Khóm 1, P. 5, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553852827
Ngành nghề: 37310

9. DNTN Hào Quang

Địa chỉ : Khóm 4, P. 9, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553872202
Ngành nghề: 180210

10. DNTN Vĩnh Thành

Địa chỉ : 427C Khóm 3, Điện Biên Phủ, P. 6, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553850054
Ngành nghề: 197460

11. DNTN Thiên Phú

Địa chỉ : 52 Khóm 7, Đồng Khởi, P. 6, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553864268
Ngành nghề: 11210,216710

12. DNTN Hùng Phước

Địa chỉ : 20-22 Khóm 2, Điện Biên Phủ, P. 2, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553852072 - Fax: 553858092
Ngành nghề: 89390

13. DNTN Hồng Nam

Địa chỉ : 746 Phan Đình Phùng, P. 7, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553862245
Ngành nghề: 246160

14. DNTN Bé Sáu

Địa chỉ : 72A Khóm 8, Đồng Khởi, P. 6, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553862742
Ngành nghề: 246160

15. DNTN Bảo Khang

Địa chỉ : Ấp 4, X. Thạnh Phú, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553818209
Ngành nghề: 84210
  1 2 3 4 5 6