Danh sách công ty tại Trà Vinh

1. DNTN Thu Ngân

Địa chỉ : Ấp 2, X. Phong Phú, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553816001
Ngành nghề: 180210,171910

2. DNTN Trương Tỷ

Địa chỉ : Khóm 2, Quốc Lộ 53, P. 8, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553848485
Ngành nghề: 111010

3. DNTN Hồng Mai

Địa chỉ : 20 Khóm 3, Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553856659
Ngành nghề: 134230

4. DNTN Thanh Xuân

Địa chỉ : Khóm 6, P. 9, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 552212099
Ngành nghề: 127160,197460

5. DNTN Tín Thành

Địa chỉ : 71B Khóm 9, Ngô Quyền, P. 4, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553852428
Ngành nghề: 197460

6. DNTN Hoàng Minh

Địa chỉ : Khóm 4, P. 5, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553844616
Ngành nghề: 157810

7. DNTN Tân Phát Thành

Địa chỉ : Khóm 10, P. 9, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 552212019
Ngành nghề: 81960

8. DNTN Thu Hương

Địa chỉ : Ấp 2, X. Phong Phú, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553816481
Ngành nghề: 180210

9. DNTN Thành Ý

Địa chỉ : 106 Khóm 2, Điện Biên Phủ, P. 6, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553865183 - Fax: 553865183
Ngành nghề: 164010

10. DNTN Tâm Thủy

Địa chỉ : 26 Khóm 6, Bạch Đằng, P. 4, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553851727
Ngành nghề: 92210,133000,246160

11. DNTN Quang Thuận

Địa chỉ : 2/77 Khóm 2, Phạm Ngũ Lão, P. 1, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553851368
Ngành nghề: 200710,200727,135130

12. DNTN Cường Thịnh

Địa chỉ : 18A Nguyễn Thị Minh Khai, P. 7, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553848428
Ngành nghề: 200710,200727,27160

13. DNTN Đông Hiệp

Địa chỉ : Khóm 2, TT. Duyên Hải, H. Duyên Hải, 55
Điện thoại: 553832077
Ngành nghề: 17550,157810

14. DNTN Phương Nam Phone

Địa chỉ : 217 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 7, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553867024 - Fax: 553867024
Ngành nghề: 45930

15. Cty Pangavina Cổ Phần Thủy Sản

Địa chỉ : Ấp Rạch Bèo, X. Long Đức, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 552240739 - Fax: 552481668
Ngành nghề: 102060,17550,17555
  1 2 3 4 5 6