Thông tin chi tiết công ty

Cty Bioil TNHH Một Thành Viên Tiết Kiệm Năng Lượng Xanh

Bioil Green Energy Saving Co., Ltd

Địa chỉ: E5 Khu Nhà Liên Kế, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, 13
Điện thoại: 13 3951637, 2605236, 2605237
Fax: 13 3952376
Mã số thuế:
GPKD:
Website:
Ngành nghề: 180400,255370

Doanh nghiệp cùng ngành nghề

1. Cty Bioil TNHH Một Thành Viên Tiết Kiệm Năng Lượng Xanh

Địa chỉ : E5 Khu Nhà Liên Kế, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, 13
Điện thoại: 133951637, 2605236, 2605237 - Fax: 133952376