Danh sách công ty tại Bắc Ninh

1. Cty Minh Kha TNHH Đầu Tư & Phát Triển

Địa chỉ : X. Vạn An, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173686126 - Fax: 173861516
Web: www.minhkhawood.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 174170,262110,240910

2. Cty Hoàng Minh Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển

Địa chỉ : Thôn Phương Cầu, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, 17
Điện thoại: 173617099 - Fax: 173855775
Ngành nghề: 243560

3. Cty Cổ Phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Địa chỉ : 21 Nguyễn Văn Cừ, P. Linh Xá, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173820869 - Fax: 173820869
Ngành nghề: 180660

4. Cty Mạnh Đức TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173831307 - Fax: 173763365
Ngành nghề: 111580

5. Cty Phú Giang TNHH Giấy & Bao Bì

Địa chỉ : Thôn Tam Tảo, TT. Phú Lâm, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173838087, 3837295 - Fax: 173838270
Web: www.phugiang.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 174360

6. Cty Cổ Phần Thương Mại & Du Lịch Bắc Ninh

Địa chỉ : 15 Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173823619 - Fax: 173823309
Ngành nghề: 246510

7. Cty 3H Vinacom TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173714202, 3714203 - Fax: 173714201
Web: www.3hvinacom.vn
Ngành nghề: 186060

8. Cty Anh Dũng Cổ Phần

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, 7 Đường TS 13, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173714120 - Fax: 173714133
Ngành nghề: 175610

9. Cty Nam Á TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô 16, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173617452, 3617453, 3617454 - Fax: 173617450
Web: www.namapacking.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 186260

10. Cty VS Industry Việt Nam Cổ Phần

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô C2, H. Quế Võ, 17
Điện thoại: 173634300 - Fax: 173634308
Ngành nghề: 186060

11. Cty Trendsetters Fashion Việt Nam TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, 9 Đường TS 5, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173710145 - Fax: 173710154
Web: www.trendsetter.co.th - Email: [email protected]
Ngành nghề: 77660

12. Báo Bắc Ninh

Địa chỉ : Nguyên Phi Ỷ Lan, P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173822333 - Fax: 173822363
Web: www.baobacninh.com.vn
Ngành nghề: 167260

13. Cty Tiên Sơn Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Địa chỉ : Thôn Tiêu Sơn, X. Trường Giang, TX. Từ Sơn, 17
Điện thoại: 173831318 - Fax: 173743259
Ngành nghề: 92210

14. Cty Kim Đỉnh TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, 6 Đường TS 5, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173734018, 3734019 - Fax: 173734020
Ngành nghề: 225310

15. Cty Fuji Precision TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Yên Phong, H. Yên Phong, 17
Điện thoại: 173689330 - Fax: 173689330
Ngành nghề: 177110,17130
 1 2 3 4   ››