Danh sách công ty tại Bắc Ninh

1. Cty 3H Vinacom TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173714202, 3714203 - Fax: 173714201
Web: www.3hvinacom.vn
Ngành nghề: 186060

2. Cty Minh Kha TNHH Đầu Tư & Phát Triển

Địa chỉ : X. Vạn An, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173686126 - Fax: 173861516
Web: www.minhkhawood.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 174170,262110,240910

3. Nhà Máy Gỗ Xuất Khẩu Tiên Sơn II

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Đường TS 13, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173714300 - Fax: 173714445
Web: www.tctgroup.com.vn
Ngành nghề: 262520

4. Cty Mạnh Đức TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173831307 - Fax: 173763365
Ngành nghề: 111580

5. Cty Hoàng Minh Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển

Địa chỉ : Thôn Phương Cầu, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, 17
Điện thoại: 173617099 - Fax: 173855775
Ngành nghề: 243560

6. Cty Tiên Sơn Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Địa chỉ : Thôn Tiêu Sơn, X. Trường Giang, TX. Từ Sơn, 17
Điện thoại: 173831318 - Fax: 173743259
Ngành nghề: 92210

7. Cty Cổ Phần Thương Mại & Du Lịch Bắc Ninh

Địa chỉ : 15 Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173823619 - Fax: 173823309
Ngành nghề: 246510

8. Cty Cổ Phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Địa chỉ : 21 Nguyễn Văn Cừ, P. Linh Xá, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173820869 - Fax: 173820869
Ngành nghề: 180660

9. Cty Mitsuwa Vinaplast TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô B8, H. Quế Võ, 17
Điện thoại: 173634363 - Fax: 173634368
Ngành nghề: 159730

10. Cty Dabaco Việt Nam Cổ Phần

Địa chỉ : Phường Võ Cường,Lý Thái Tổ, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173821243
Ngành nghề: 12410

11. Báo Bắc Ninh

Địa chỉ : Nguyên Phi Ỷ Lan, P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173822333 - Fax: 173822363
Web: www.baobacninh.com.vn
Ngành nghề: 167260

12. Cty Bắc Sơn TNHH Thuốc Lá

Địa chỉ : TT. Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173821332 - Fax: 173821551
Ngành nghề: 58190

13. Cty Fuji Precision TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Yên Phong, H. Yên Phong, 17
Điện thoại: 173689330 - Fax: 173689330
Ngành nghề: 177110,17130

14. Cty Kim Đỉnh TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, 6 Đường TS 5, H. Tiên Du, 17
Điện thoại: 173734018, 3734019 - Fax: 173734020
Ngành nghề: 225310

15. Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn

Địa chỉ : Minh Khai, X. Tú Sơn, TX. Từ Sơn, 17
Điện thoại: 173831912 - Fax: 173832467
Ngành nghề: 31960
 1 2 3 4   ››