Danh sách công ty tại Bình Thuận

1. Khu Du Lịch Anh Đào

Địa chỉ : Khu Phố 5, Nguyễn Đình Chiểu, P. Phú Hải, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93847778 - Fax: 93741112
Ngành nghề: 200460

2. Cty Điện Lực Bình Thuận

Địa chỉ : 1 Cường Để, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93822626, 3822026, 3821626 - Fax: 93824768
Ngành nghề: 88210

3. Xn Phú Hải Thủy Sản

Địa chỉ : 593 Thống Nhất, P. Phú Hải, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93811382, 3811620 - Fax: 93811382
Ngành nghề: 102060

4. Cty Lim Hồng TNHH Thương Mại

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Phan Thiết, Lô 14, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93838817 - Fax: 93838816
Ngành nghề: 102060

5. Khu Du Lịch Vườn Đá

Địa chỉ : X. Tân Thành, H. Hàm Thuận Nam, , 9
Điện thoại: 93683117
Ngành nghề: 200460
  1 2 3