Thông tin chi tiết Cty Luveco Liên Doanh TNHH

Cty Luveco Liên Doanh TNHH

Luveco J.V Co.

Địa chỉ: 8 Thanh Bình, Tp. Nam Định, Nam Định
Điện thoại: (0350) 3649760
Fax: (0350) 3640963
GPKD:
Website:
Ngành nghề:
Website : www.timdoanhnghiep.com Email : info@timdoanhnghiep.com
Copyright © 2008. All rights reserved.