Danh sách công ty tại Phú Thọ

1. Cty TNHH Tairyong Việt Nam

Địa chỉ : Lô 8, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583857360 - Fax: 583857364
Ngành nghề: 238230

2. Cty Bảo Việt Phú Thọ

Địa chỉ : 2207 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583847271 - Fax: 583848019
Ngành nghề: 131560

3. Tcty Giấy Bãi Bằng

Địa chỉ : TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 58
Điện thoại: 583829755, 3829184 - Fax: 583829177
Ngành nghề: 176210

4. Cty Cổ Phần Phát Hành Sách Phú Thọ

Địa chỉ : 1516 Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583846516 - Fax: 583848273
Ngành nghề: 32210

5. Cty Á Châu Cổ Phần Công Nghệ - Cn

Địa chỉ : 1088 Hùng Vương, TT. Phú Thọ, 58
Điện thoại: 583840002 - Fax: 583840002
Web: www.atcvn.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 66060

6. Cty Cổ Phần Vật Tư Phú Thọ

Địa chỉ : 2175A Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583846247 - Fax: 583847269
Ngành nghề: 99160,47910

7. Tcty Hùng Vương Cổ Phần Bia Rượu

Địa chỉ : Lô B6, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583954732 - Fax: 583954473
Ngành nghề: 35410,157810,69160,37310

8. Cty Kee Eun Việt Nam TNHH

Địa chỉ : Lô 6, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 5833857580 - Fax: 5833857584
Ngành nghề: 238310

9. Cty Jeil Phú Thọ TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Lô 4,Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583955815 - Fax: 583955817
Ngành nghề: 186460

10. Cty Phong Châu Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy

Địa chỉ : Khu 9, TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 58
Điện thoại: 583830799, 3830358 - Fax: 583830336
Ngành nghề: 176460

11. Cty Cổ Phần Xây Lắp Điện Nước Sông Hồng

Địa chỉ : 378A Châu Phong, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583844775, 3846467 - Fax: 583844763
Ngành nghề: 69160

12. Cảng Việt Trì

Địa chỉ : Hồng Hà, P. Thanh Miễu, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583846288 - Fax: 583845167
Ngành nghề: 188960,107560

13. Cty Tiến Thu TNHH

Địa chỉ : 951 Hùng Vương, P. Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583913222
Ngành nghề: 152070

14. Xn Khai Thác Dịch Vụ Khoáng Sản & Hóa Chất Phú Thọ

Địa chỉ : Giáp Lai, H. Thanh Sơn, 58
Điện thoại: 583873400 - Fax: 583873314
Ngành nghề: 114460,157810

15. Cty Cổ Phần Giấy Việt Trì

Địa chỉ : P. Bến Gót, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583843632 - Fax: 583846702
Ngành nghề: 176210
 1 2 3 4   ››