Danh sách công ty tại Phú Thọ

1. Cty Á Châu Cổ Phần Công Nghệ - Cn

Địa chỉ : 1088 Hùng Vương, TT. Phú Thọ, 58
Điện thoại: 583840002 - Fax: 583840002
Web: www.atcvn.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 66060

2. Tcty Giấy Bãi Bằng

Địa chỉ : TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 58
Điện thoại: 583829755, 3829184 - Fax: 583829177
Ngành nghề: 176210

3. Cty Bảo Việt Phú Thọ

Địa chỉ : 2207 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583847271 - Fax: 583848019
Ngành nghề: 131560

4. Khách Sạn Hồng Ngọc - Cty TNHH Thương Mại Sơn Ngọc

Địa chỉ : 1482, Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583844513 - Fax: 583844512
Ngành nghề: 127160

5. Cty Kee Eun Việt Nam TNHH

Địa chỉ : Lô 6, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 5833857580 - Fax: 5833857584
Ngành nghề: 238310

6. Cty Sài Gòn Đồng Xuân Cổ Phần Bia Rượu-Cn

Địa chỉ : Tổ 6, TT. Thanh Ba, H. Thanh Ba, 58
Điện thoại: 583885604 - Fax: 583885605
Ngành nghề: 260810

7. Cty Cổ Phần Xây Lắp Điện Nước Sông Hồng

Địa chỉ : 378A Châu Phong, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583844775, 3846467 - Fax: 583844763
Ngành nghề: 69160

8. Cty Sông Hồng Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại

Địa chỉ : X. Thụy Vân, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583846926 - Fax: 583846926
Ngành nghề: 92210

9. Cty Hoa Hồng TNHH Thương Mại & Dịch Vụ-Cn

Địa chỉ : 1359 Đại Lộ Hùng Vương, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583843301 - Fax: 583854781
Ngành nghề: 169300

10. Cty Tiến Thu TNHH

Địa chỉ : 951 Hùng Vương, P. Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583913222
Ngành nghề: 152070

11. Cty Phong Châu Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy

Địa chỉ : Khu 9, TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, 58
Điện thoại: 583830799, 3830358 - Fax: 583830336
Ngành nghề: 176460

12. Khách Sạn Hà Nội - Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Song Phương

Địa chỉ : 2191, Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583849950 - Fax: 583849951
Ngành nghề: 127160

13. Cty TNHH Tairyong Việt Nam

Địa chỉ : Lô 8, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583857360 - Fax: 583857364
Ngành nghề: 238230

14. Cty Cổ Phần Supe Phốt Phát & Hóa Chất Lâm Thao

Địa chỉ : TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, 58
Điện thoại: 583825131, 3825136, 3825125, 3825139 - Fax: 583825126
Web: www.supelamthao.vn
Ngành nghề: 99160

15. Cty Cổ Phần Phát Hành Sách Phú Thọ

Địa chỉ : 1516 Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, 58
Điện thoại: 583846516 - Fax: 583848273
Ngành nghề: 32210
 1 2 3 4   ››