Danh sách công ty tại Bắc Cạn

1. Cty Bắc Hà Cổ Phần

Địa chỉ : Tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 32210444 - Fax: 33871708
Ngành nghề: 197460

2. Cty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 2, P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33870322 - Fax: 33873634
Ngành nghề: 92210

3. Cty Xăng Dầu Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 9, P. Phùng Chí Kiên, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33870563 - Fax: 33870562
Ngành nghề: 180230

4. Cty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Giao Thông Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 4, P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33870151
Ngành nghề: 35910

5. Cty Cổ Phần Môi Trường & Công Trình Đô Thị Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 4, P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33871101
Ngành nghề: 95260

6. Cty Bình Minh Bắc Kạn Cổ Phần Điện & Gỗ

Địa chỉ : 26 Tổ 8, P. Phùng Chí Kiên, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33810979
Web: www.binhminh.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 88210,111580

7. Cty Thảo Nguyên TNHH Lữ Hành Du Lịch

Địa chỉ : 259 Phùng Chí Kiên, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33810568 - Fax: 33810568
Ngành nghề: 246510

8. Cty Đại Minh TNHH

Địa chỉ : 122 Nguyễn Văn Tố, P. Sông Cầu, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33872814 - Fax: 33872814
Ngành nghề: 111580

9. Khách Sạn Bắc Kạn - Cty TNHH Thương Mại Khách Sạn Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 8B, P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33873796 - Fax: 33873796
Ngành nghề: 127160

10. Cty Cổ Phần Lâm Sản Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 1B, P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33870314 - Fax: 33871072
Ngành nghề: 106560

11. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Bắc Cạn

Địa chỉ : 57 Trường Chinh, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33870637, 3870557 - Fax: 33870623
Web: www.bidv.com.vn
Ngành nghề: 23910

12. Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Bắc Cạn

Địa chỉ : Tổ 1, P. Phùng Chí Kiên, TX. Bắc Kạn, 3
Điện thoại: 33870951 - Fax: 33872464
Web: www.agribank.com.vn
Ngành nghề: 23910

13. Cty Vạn Lợi TNHH Khoáng Sản & Luyện Kim

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Thanh Bình, X. Thanh Bình, H. Chợ Mới, 3
Điện thoại: 33864199 - Fax: 33865210
Ngành nghề: 157810

14. Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Na Rì

Địa chỉ : H. Na Rì, TT. Yên Lạc, , 3
Điện thoại: 33844110
Ngành nghề: 244710

15. Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Ba Bể

Địa chỉ : Tiểu Khu 7, TT. Chợ Rã, H. Ba Bể, , 3
Điện thoại: 33876294 - Fax: 33876003
Ngành nghề: 244710
 1 2