Danh sách công ty tại Hòa Bình

1. Cty Nước Khoáng Kim Bôi

Địa chỉ : H. Kim Bôi, 25
Điện thoại: 253871188
Ngành nghề: 28210

2. Cty Cổ Phần Mía Đường Hòa Bình

Địa chỉ : X. Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253854331, 3854791 - Fax: 253854330
Ngành nghề: 228660

3. Lâm Trường Lương Sơn

Địa chỉ : X. Lâm Sơn, H. Lương Sơn, 25
Điện thoại: 253824105 - Fax: 253824105
Ngành nghề: 106560

4. Cty X18 Cổ Phần Xi Măng

Địa chỉ : X. Ngọc Lương, H. Yên Thủy, 25
Điện thoại: 253866062 - Fax: 253866121
Ngành nghề: 46210

5. Cty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Vật Tư Y Tế Hòa Bình

Địa chỉ : 5A Cù Chính Lan, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253852187, 3895335, 3852350 - Fax: 253857126
Ngành nghề: 180660

6. Cty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Hòa Bình

Địa chỉ : Bà Triệu, P. Chăm Mát, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253852013, 3858940 - Fax: 253858258
Ngành nghề: 133000

7. Cty Xuất Nhập Khẩu Hòa Bình

Địa chỉ : Cù Chính Lan, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253852015 - Fax: 253851728
Ngành nghề: 129310

8. Cty Cổ Phần Du Lịch Hòa Bình

Địa chỉ : 395 An Dương Vương, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253854374 - Fax: 253854372
Ngành nghề: 246510

9. Cty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Hòa Bình

Địa chỉ : 2A Cù Chính Lan, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253852142, 3853222, 3853047 - Fax: 253852635
Ngành nghề: 244710

10. Cty Thiên Minh Cổ Phần Du Lịch

Địa chỉ : Tiểu Khu 4, TT. Mai Châu, H. Mai Châu, , 25
Điện thoại: 253868959 - Fax: 253868950
Web: www.maichaulodge.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 246510,127160,200710

11. Cty Hoàng Sơn Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Xây Dựng Thương Mại

Địa chỉ : Tổ 1, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 256250187 - Fax: 253883599
Web: www.hoangsonvietnam.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 92210,244710

12. Cty Bảo Việt Hòa Bình

Địa chỉ : 60A An Dương Vương, P. Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253852184 - Fax: 253852897
Ngành nghề: 131560

13. Cty Star TNHH Thương Mại

Địa chỉ : Tổ 18, P. Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253888688 - Fax: 253888188
Web: www.vstarhoabinh.com.vn
Ngành nghề: 127160,200710

14. Cty 26/3 Hòa Bình Cổ Phần

Địa chỉ : 21 Lê Thánh Tông, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253855509 - Fax: 253855509
Ngành nghề: 23610

15. Cty Cổ Phần Xây Dựng 565

Địa chỉ : P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253855512, 3855513 - Fax: 253855055
Ngành nghề: 69160
 1 2 3 4