Danh sách công ty tại Quãng Bình

1. Cty Đại Trường Phát Cổ Phần Khoáng Sản & Công Nghiệp

Địa chỉ : 2 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822106 - Fax: 613823347
Ngành nghề: 157810

2. Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Quảng Bình

Địa chỉ : Tiểu Khu 14,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822156 - Fax: 613824330
Ngành nghề: 210510

3. Cty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Quảng Bình

Địa chỉ : Tiểu Khu B4,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822196 - Fax: 613625108
Ngành nghề: 133000

4. Cty Cosevco Cổ Phần Hóa Chất & Cao Su

Địa chỉ : Tiểu Khu 7,X. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613836211 - Fax: 613836272
Ngành nghề: 47910

5. Cty Cổ Phần Bia Hà Nội Quảng Bình

Địa chỉ : Tiểu Khu 13,X. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822365 - Fax: 613840721
Ngành nghề: 35410

6. Cty Trương Tiến Lợi TNHH

Địa chỉ : 82 Lý Thường Kiệt, TX. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613823638 - Fax: 613844388
Ngành nghề: 69160

7. Cty Xăng Dầu Quảng Bình

Địa chỉ : 75 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822384, 3823733 - Fax: 613821467
Ngành nghề: 180230

8. Cty Cổ Phần In Quảng Bình

Địa chỉ : 585 Lý Thường Kiệt, P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822163 - Fax: 613822672
Ngành nghề: 191460

9. Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Quảng Bình

Địa chỉ : 8A Hương Giang, P. Hải Định, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822218 - Fax: 613822317
Ngành nghề: 102060

10. Cty Cổ Phần Lâm Sản & Thương Mại Quảng Bình

Địa chỉ : 32 Quang Trung, P. Hải Định, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822488 - Fax: 613822632
Ngành nghề: 106560

11. Báo Quảng Bình

Địa chỉ : 6 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613820243
Ngành nghề: 167260

12. Xn Xi Măng Quảng Bình

Địa chỉ : 58 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822490, 3822954 - Fax: 613822361
Ngành nghề: 46210

13. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Quảng Bình

Địa chỉ : 198 Hữu Nghị, P. Nam Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822987, 3822985 - Fax: 613823553
Ngành nghề: 23910

14. Cty Petrolimex Cổ Phần Bảo Hiểm-Cn

Địa chỉ : 157, Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613821696 - Fax: 613821695
Ngành nghề: 131560

15. Cty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Quảng Bình

Địa chỉ : 226 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822586, 3825431 - Fax: 613822586
Ngành nghề: 229650,37110,37160
 1 2 3