Thông tin chi tiết công ty

Cty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Quảng Bình

Quang Binh Irrigation Projects Exploitation One Member Co. Ltd

Địa chỉ: Tiểu Khu B4,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 61 3822196
Fax: 61 3625108
Mã số thuế:
GPKD:
Website:
Ngành nghề: 133000

Doanh nghiệp cùng ngành nghề

1. Cty Cổ Phần Sông Đà 5

Địa chỉ : TT. Ít Ong, H. Mường La, 48
Điện thoại: 483831342 - Fax: 483831342

2. Cty Cổ Phần Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Sơn La

Địa chỉ : 42 Tổ 2,P. Quyết Tâm, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483752724 - Fax: 483855624

3. Cty Cổ Phần Xây Dựng & Phát Triển Nông Thôn Quảng Trị

Địa chỉ : 34 Nguyễn Du, P. 5, TX. Đông Hà, 46
Điện thoại: 463852224 - Fax: 463852802

4. Cty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi Tuyên Quang

Địa chỉ : Xuân Hòa, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822399, 3824608 - Fax: 563810127

5. Cty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Quảng Bình

Địa chỉ : Tiểu Khu B4,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822196 - Fax: 613625108

6. Xn Khai Thác Thủy Lợi Hưng Hà

Địa chỉ : TT. Hưng Hà,H. Hưng Hà, 51
Điện thoại: 513861245

7. Cty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Lap Thach

Địa chỉ : Thôn Rừng Trám,X. Xuân Hòa, H. Lập Thạch, 59
Điện thoại: 593830131 - Fax: 593830131

8. Cty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Hòa Bình

Địa chỉ : Bà Triệu, P. Chăm Mát, Tp. Hòa Bình, 25
Điện thoại: 253852013, 3858940 - Fax: 253858258

9. Cty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn

Địa chỉ : X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, 16
Điện thoại: 163881281 - Fax: 163881230

10. Cty Cổ Phần Xây Lắp Thủy Lợi Thủy Điện Lào Cai

Địa chỉ : 053 Nhạc Sơn, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303844936 - Fax: 303844936

11. Cty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi 1

Địa chỉ : P. Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, 17
Điện thoại: 173821351 - Fax: 173821611

12. Cty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Sông Chu

Địa chỉ : 24 Phạm Bành, P. Ngọc Chạo, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852506, 3852469, 3856641 - Fax: 503750390

13. Cty Cổ Phần Thủy Điện Bình Phước

Địa chỉ : Hùng Vương, X. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83886117 - Fax: 83886117

14. Cty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Sông Cầu

Địa chỉ : Thôn Vinh Hương, X. Đức Thắng, H. Hiệp Hòa, 16
Điện thoại: 163872982 - Fax: 163872209

15. Cty Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Kẻ Gỗ

Địa chỉ : 2 Nguyễn Huy Tự, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213856798, 3855516
 1 2 3 4   ››