Danh sách công ty tại Thanh Hóa

1. Hội Doanh Nghiệp Trẻ Thanh Hóa

Địa chỉ : 199 Lê Lai, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852372
Ngành nghề: 11070

2. Cty Cổ Phần Xi Măng Bỉm Sơn

Địa chỉ : P. Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503824242, 3824073, 3824056, 3824511 - Fax: 503824046
Ngành nghề: 46210

3. Cty Bỉm Sơn Viglacera Cổ Phần

Địa chỉ : P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503760332, 3760248, 3760075, 3760280 - Fax: 503760547
Ngành nghề: 35610

4. Cty Cổ Phần Bao Bì Bỉm Sơn

Địa chỉ : P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503825632, 3825453, 3825657 - Fax: 503825633
Web: www.baobibimson.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 174260

5. Cty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Thanh Hóa

Địa chỉ : 35 Tân Hương, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503855275
Ngành nghề: 37160

6. Cty Cổ Phần In Vật Tư Thanh Hóa

Địa chỉ : 96 Lê Hoàn, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503753228, 3852678, 3753229 - Fax: 503852302
Ngành nghề: 191460

7. Cty Khoáng Sản Thanh Hóa

Địa chỉ : 7 Đường Cầu Cao, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503853150, 3852912
Ngành nghề: 157810

8. Khách Sạn Bưu Điện Sầm Sơn

Địa chỉ : 43, Nguyễn Du, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503822016, 3822006 - Fax: 503822005
Web: www.samsonvina.com.vn
Ngành nghề: 127160

9. Cty Nhật Minh Cơ Khí Ô Tô

Địa chỉ : 199 Lê Lai, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503911372 - Fax: 503856486
Ngành nghề: 163010,20865,246210

10. Cty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Địa chỉ : 203 Trần Phú, P. Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503824298, 3824876, 3824748 - Fax: 503824211
Ngành nghề: 69160

11. Cty Vinaconex Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng

Địa chỉ : 44 Minh Khai, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852463
Ngành nghề: 37110

12. Cty Cổ Phần Tàu Quốc & Xây Dựng 28

Địa chỉ : 125 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852746, 3857660 - Fax: 503710276
Ngành nghề: 83310

13. Cty Đại Thịnh TNHH Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp

Địa chỉ : 763 Bà Triệu, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503756548 - Fax: 503717436
Ngành nghề: 210510

14. Cty Cổ Phần Xây Lắp Điện Lực Thanh Hóa

Địa chỉ : 232 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852393, 3853474, 3852329 - Fax: 503853472
Ngành nghề: 88410

15. Sở Điện Lực Thanh Hóa

Địa chỉ : 98 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852462 - Fax: 503854545
Ngành nghề: 88210
 1 2 3 4   ››