Danh sách công ty tại Thanh Hóa

1. Cty Cổ Phần Xi Măng Bỉm Sơn

Địa chỉ : P. Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503824242, 3824073, 3824056, 3824511 - Fax: 503824046
Ngành nghề: 46210

2. Hội Doanh Nghiệp Trẻ Thanh Hóa

Địa chỉ : 199 Lê Lai, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852372
Ngành nghề: 11070

3. Cty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Thanh Hóa

Địa chỉ : 35 Tân Hương, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503855275
Ngành nghề: 37160

4. Cty Cổ Phần Bao Bì Bỉm Sơn

Địa chỉ : P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503825632, 3825453, 3825657 - Fax: 503825633
Web: www.baobibimson.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 174260

5. Cty Khoáng Sản Thanh Hóa

Địa chỉ : 7 Đường Cầu Cao, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503853150, 3852912
Ngành nghề: 157810

6. Cty Đại Thịnh TNHH Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp

Địa chỉ : 763 Bà Triệu, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503756548 - Fax: 503717436
Ngành nghề: 210510

7. Cty Bỉm Sơn Viglacera Cổ Phần

Địa chỉ : P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503760332, 3760248, 3760075, 3760280 - Fax: 503760547
Ngành nghề: 35610

8. Cty Cổ Phần In Vật Tư Thanh Hóa

Địa chỉ : 96 Lê Hoàn, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503753228, 3852678, 3753229 - Fax: 503852302
Ngành nghề: 191460

9. Cty Mục Sơn Thanh Hóa Cổ Phần Giấy

Địa chỉ : TT. Lam Sơn, H. Thọ Xuân, 50
Điện thoại: 503834074 - Fax: 503834099
Ngành nghề: 176210

10. Cty Vinaconex Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng

Địa chỉ : 44 Minh Khai, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852463
Ngành nghề: 37110

11. Cty Cổ Phần Mía Đường Lam Sơn

Địa chỉ : TT. Lam Sơn, H. Thọ Xuân, 50
Điện thoại: 503834091, 3834175, 3834095, 3834158 - Fax: 503834092
Web: www.lasuco.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 228660

12. Cty Nghi Sơn Xi Măng

Địa chỉ : X. Hải Thượng, H. Tỉnh Gia, 50
Điện thoại: 503862013, 3862017 - Fax: 503862015
Web: www.nghison.com.vn - Email: Sales&[email protected]
Ngành nghề: 46210

13. Cty Cổ Phần Điện Máy Hóa Chất Thanh Hóa

Địa chỉ : 5 Hàng Đồng, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852732 - Fax: 503756441
Ngành nghề: 90010,180230

14. Cty Cổ Phần Xây Lắp Điện Lực Thanh Hóa

Địa chỉ : 232 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 50
Điện thoại: 503852393, 3853474, 3852329 - Fax: 503853472
Ngành nghề: 88410

15. Cty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Địa chỉ : 203 Trần Phú, P. Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, 50
Điện thoại: 503824298, 3824876, 3824748 - Fax: 503824211
Ngành nghề: 69160
 1 2 3 4   ››