Danh sách công ty tại Bình Định

1. DNTN Thành Huy

Địa chỉ : 320 Quang Trung, TT. Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, 7
Điện thoại: 72216496
Ngành nghề: 92210

2. DNTN Năm Đức

Địa chỉ : Thôn Đông Phương Danh, Quốc Lộ 1A, TT. Đập Đá, H. An Nhơn, 7
Điện thoại: 73639323
Ngành nghề: 246160

3. Cty Thuận Thảo TNHH

Địa chỉ : 288 Quốc Lộ 1A, TT. Đập Đá, H. An Nhơn, 7
Điện thoại: 73739358 - Fax: 73739358
Ngành nghề: 89390

4. DNTN Thành Phương

Địa chỉ : Thôn Kỳ Sơn, X. Phước Sơn, H. Tuy Phước, 7
Điện thoại: 73830143
Ngành nghề: 201560

5. DNTN Yến Tùng Thương Mại

Địa chỉ : Thôn Phụng Sơn, X. Phước Sơn, H. Tuy Phước, 7
Điện thoại: 73830242
Ngành nghề: 180210

6. Cty Khánh Minh TNHH Cao Su

Địa chỉ : Thôn Bình An, X. Phước Thành, H. Tuy Phước, 7
Điện thoại: 73641611 - Fax: 73641611
Ngành nghề: 204010

7. Cty Đức Minh TNHH

Địa chỉ : Tổ 3, Khu Vực 3, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, 7
Điện thoại: 73841233 - Fax: 73841233
Ngành nghề: 92210

8. Cty Đức Thành TNHH

Địa chỉ : Khu Vực 8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, 7
Điện thoại: 73510578 - Fax: 73510250
Ngành nghề: 174170

9. DNTN Thành Sơn

Địa chỉ : Thôn Bình An, X. Phước Thành, H. Tuy Phước, 7
Điện thoại: 73833404
Ngành nghề: 37310

10. Cty Hồng Phúc TNHH Xây Dựng

Địa chỉ : 240 Quang Trung, TT. Ngô Mây, H. Phù Cát, 7
Điện thoại: 73850129 - Fax: 73850129
Ngành nghề: 92210

11. Cty Đinh Phát TNHH Xây Dựng

Địa chỉ : 351 Bạch Đằng, TT. Bình Định, H. An Nhơn, 7
Điện thoại: 73835188 - Fax: 73836227
Ngành nghề: 69160,35910

12. Cty Hùng Phương TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp

Địa chỉ : 77 Đống Đa, H. Tây Sơn, 7
Điện thoại: 73580179
Ngành nghề: 92210

13. Cty Kim Oanh TNHH

Địa chỉ : Thôn Hòa Lạc, H. Tây Sơn, 7
Điện thoại: 73680478 - Fax: 73680478
Ngành nghề: 92210

14. DNTN Hòa Thanh Thương Mại

Địa chỉ : 214 Quốc Lộ 1A, TT. Đập Đá, H. An Nhơn, 7
Điện thoại: 73839570
Ngành nghề: 164010

15. Cty Hồng Long TNHH

Địa chỉ : Thôn Bình Long, Quốc Lộ 1A, X. Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ, 7
Điện thoại: 73856119
Ngành nghề: 244710
 1 2 3 4   ››