Danh sách công ty tại Điện Biên

1. Cty Nậm Mức Cổ Phần Thủy Điện

Địa chỉ : 7 Tổ Dân phố 9, X. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 642210811 - Fax: 643824388
Web: www.nammuc.com.vn
Ngành nghề: 69160

2. Cty Vạn Niên Cổ Phần

Địa chỉ : 765 Tổ 7, P. Tân Thanh,Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643812848 - Fax: 643810073
Web: www.vanniendb.com
Ngành nghề: 169300,66030

3. Bưu Điện Điện Biên

Địa chỉ : Tổ 10, P. Mường Thanh,Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643825884 - Fax: 643825991
Ngành nghề: 189130

4. Cty Cổ Phần Vật Tư Điện Biên

Địa chỉ : 10 Thanh Thủy, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643825712 - Fax: 643735520
Ngành nghề: 12160,12360

5. Cty Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu & Dịch Vụ Thương Mại Lai Châu

Địa chỉ : 1 P. Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643824488 - Fax: 643824360
Ngành nghề: 262110

6. Cty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Điện Biên

Địa chỉ : Tổ 4,P. Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643824706 - Fax: 643824706
Ngành nghề: 69430

7. Khách Sạn Công Đoàn - Cty TNHH Du Lịch Công Đoàn Điện Biên

Địa chỉ : 878, Đường 7/5, P. Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643284841 - Fax: 643824319
Ngành nghề: 127160

8. Khách Sạn Điện Biên - Hà Nội - Cty TNHH Du Lịch Tổng Hợp Điện Biên

Địa chỉ : 849, Đường 7/5, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643825103 - Fax: 643826290
Ngành nghề: 127160

9. Khách Sạn Mường Thanh

Địa chỉ : 514, Tổ 21, Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643810038 - Fax: 643810713
Ngành nghề: 127160

10. Viễn Thông Điện Biên - Lai Châu - Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Địa chỉ : Tổ Dân Phố 10, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643833667 - Fax: 643828830
Ngành nghề: 235590,235605

11. Khu Du Lịch Sinh Thái Him Lam - Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Số 6

Địa chỉ : Tổ 6, P. Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643811999 - Fax: 643811369
Web: www.himlamhotel.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 200460

12. Khách Sạn Điện Biên Phủ - Cty TNHH Du Lịch Tổng Hợp Điện Biên

Địa chỉ : 849, Tổ 17, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, 64
Điện thoại: 643825103 - Fax: 643826290
Ngành nghề: 127160