Danh sách công ty tại Ninh Thuận

1. Cty Sơn Long Thuận TNHH Thương Mại & Xây Dựng

Địa chỉ : 143 Thống Nhất, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403823001 - Fax: 403823001
Ngành nghề: 180210,129180,37310,92210,67060

2. Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Ninh Thuận

Địa chỉ : 78 Trần Phú, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403922046
Web: www.ninhthuan.gov.vn
Ngành nghề: 130280

3. Cty Bảo Minh Ninh Thuận

Địa chỉ : 141 Quang Trung, P. Thanh Sơn, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403830070, 3820 506, 3833718 , 3838233 - Fax: 403820506
Ngành nghề: 131560

4. Cty Dai-Ichi Việt Nam TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ-Vpđd Ninh Thuận

Địa chỉ : 85 Trần Phú, P. Phủ Hà, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403823988 - Fax: 403823988
Web: www.dai-ichi-life.com.vn
Ngành nghề: 131560

5. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ : 57 Đường 16/4, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403822694 - Fax: 403825488
Web: www.ninhthuan.gov.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 11070

6. Cty Công Trình Đô Thị Ninh Thuận

Địa chỉ : 68 Thống Nhất, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403820328, 3830396 - Fax: 403820328
Web: www.nithurpco.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 95260,246710,256610

7. Chabang - Cơ Sở Chế Biến Rượu Nho-Mật Nho

Địa chỉ : 202 Cao Thắng, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403506202
Ngành nghề: 260810

8. Sở Thông Tin & Truyền Thông Ninh Thuận

Địa chỉ : 23 Trần Phú, P. Thanh Sơn, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403920295 - Fax: 403920292
Ngành nghề: 11070

9. Cty Cổ Phần Phát Triển & Kinh Doanh Nhà Ninh Thuận

Địa chỉ : Đường 16/4, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403822541, 3823634 - Fax: 403830603
Web: www.ninhthuanpt.vn/kd-ptnha - Email: [email protected]
Ngành nghề: 92210

10. Cty Lâm Sơn TNHH

Địa chỉ : 17/30A Thống Nhất, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 406270167 - Fax: 406270167
Ngành nghề: 69160

11. Cty Phượng Định TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403822578 - Fax: 403830099
Ngành nghề: 77560,244710

12. Bưu Điện Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ : 217A Thống Nhất, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403834834 - Fax: 403838299
Web: www.ninhthuanpt.com.vn
Ngành nghề: 189130

13. Cty Cổ Phần Du Lịch Ninh Thuận

Địa chỉ : 626 Thống Nhất, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403822719, 3822721 - Fax: 403822722, 3820091
Web: www.ninhthuantourist.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 246510

14. Cty Phương Hải Cổ Phần

Địa chỉ : Thôn Tri Thủy, X. Trí Hải, H. Ninh Hải, 40
Điện thoại: 403873351, 3873182 - Fax: 403873111
Ngành nghề: 46210,37310

15. Cty Cổ Phần Xây Dựng Ninh Thuận

Địa chỉ : 53 Nguyễn Văn Trỗi, P. Thanh Sơn, TX. Phan Rang-Tháp Chàm, 40
Điện thoại: 403823462, 3822900, 3878072 - Fax: 403822900
Ngành nghề: 37310
 1 2 3