Danh sách công ty tại Hà Tĩnh

1. Cty Cổ Phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Địa chỉ : Đường 26 Tháng 3, P. Tân Yên, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213881179, 3881232 - Fax: 213881185
Ngành nghề: 35410

2. Cty Petrolimex Cổ Phần Bảo Hiểm-Cn Hà Tĩnh

Địa chỉ : 464 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213885339 - Fax: 213885870
Web: www.pjico.com.vn
Ngành nghề: 131560

3. Cty Kinh Doanh Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ & Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Địa chỉ : X. Xuân An, H. Nghi Xuân, 21
Điện thoại: 213821339 - Fax: 213821230
Ngành nghề: 121610

4. Cty Việt Hà

Địa chỉ : X. Đại Nai, 21
Điện thoại: 213885387, 3885384 - Fax: 213856886
Ngành nghề: 69160

5. Ttâm TLH Phát Triển Công Nghệ & Dịch Vụ Kỹ Thuật

Địa chỉ : 123 Trần Phú, TX. Hồng Lĩnh, 21
Điện thoại: 213575689 - Fax: 213575689
Ngành nghề: 169300

6. Cty Cổ Phần Du Lịch Hà Tĩnh

Địa chỉ : 09, Trần Phú, P. Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213855389 - Fax: 213857875
Web: www.hatinhtourism.net
Ngành nghề: 246510

7. Khách Sạn Thiên Ý - Tcty Khoáng Sản Thương Mại Hà Tĩnh

Địa chỉ : TT. Thiên Cầm, H. Cẩm Xuyên, , 21
Điện thoại: 213862345 - Fax: 213862397
Ngành nghề: 127160

8. Khách Sạn Bình Minh

Địa chỉ : 09, Trần Phú, P. Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213856825 - Fax: 213857875
Ngành nghề: 127160

9. Cty Cấp Nước Hà Tĩnh

Địa chỉ : Đại Lộ 17, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213885371, 3885162 - Fax: 213885334
Ngành nghề: 256260

10. Tcty Hà Tĩnh Khoáng Sản & Thương Mại

Địa chỉ : 2 Vũ Quang, P. Thanh Nhàn, TX. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213855601 - Fax: 213855606
Ngành nghề: 157810

11. Cty Cổ Phần Dược Phẩm & Thiết Bị Y Tế Hà Tĩnh

Địa chỉ : 167 Hà Huy Tập, X. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213854398, 3858447, 3855906 - Fax: 213856821
Web: www.vnpca.org.vn
Ngành nghề: 180660,152560

12. Báo Hà Tĩnh

Địa chỉ : 34 Nguyễn Công Trứ, 21
Điện thoại: 213856715 - Fax: 213855905
Web: www.baohatinh.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 167260

13. Cty Sông Đà Cổ Phần

Địa chỉ : 155 Trần Phú, TX. Hồng Lĩnh, 21
Điện thoại: 213835355 - Fax: 213836851
Ngành nghề: 92210

14. Cty Hà Tĩnh Xây Lắp Điện

Địa chỉ : 151 Hà Huy Tập, X. Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, 21
Điện thoại: 213856706 - Fax: 213857535
Ngành nghề: 88310

15. Khách Sạn Thai - Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp

Địa chỉ : Khối 10, P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, 21
Điện thoại: 213570789, 3750788 - Fax: 213836716
Web: www.thaihotel.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 127160
 1 2 3