Danh sách công ty tại Tuyên Quang

1. Cty Cổ Phần Giống & Vật Tư Nông Nghiệp Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ 7,X. Tân Quang, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822652 - Fax: 563823227
Ngành nghề: 210510

2. Cty Cung Ứng Lao Động Quốc Tế - Vpđd Tuyên Quang

Địa chỉ : 293 Tổ 23 Phan Thiết,TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563815643 - Fax: 563822419
Web: www.latuco.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 137260

3. Cty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi Tuyên Quang

Địa chỉ : Xuân Hòa, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822399, 3824608 - Fax: 563810127
Ngành nghề: 133000

4. Cty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Tuyên Quang

Địa chỉ : Km8 X. Minh Xuân, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563892374
Ngành nghề: 242810,228660

5. Cty Cổ Phần Lương Thực Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ 3,X. Minh Xuân, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822356 - Fax: 563822356
Ngành nghề: 105810

6. Cty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Tuyên Quang

Địa chỉ : 28 Chiến Thắng, P. Tân Quang, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822666 - Fax: 563822666
Ngành nghề: 246160

7. Cty Cổ Phần Khoáng Sản Tuyên Quang

Địa chỉ : Làng Tranh,X. Thái Bình, H. Yên Sơn, 56
Điện thoại: 563826483 - Fax: 563827707
Ngành nghề: 157810

8. Cty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Tuyên Quang

Địa chỉ : Chiến Thắng, P. Tân Quang, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822643, 3824643 - Fax: 563811742
Ngành nghề: 197460

9. Cty Cổ Phần Chè Tân Trào

Địa chỉ : TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, 56
Điện thoại: 563835226 - Fax: 563835687
Ngành nghề: 235360

10. Cty Quyết Thắng Cổ Phần Cơ Khí Xây Lắp

Địa chỉ : Tổ 32,P. Phan Thiết, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822677 - Fax: 563818005
Ngành nghề: 152060

11. Cty Petrolimex Cổ Phần Bảo Hiểm-Cn Tuyên Quang

Địa chỉ : 2 Phan Thiết, P. Phan Thiết, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563820200 - Fax: 563814126
Web: www.pjico.com.vn
Ngành nghề: 131560

12. Xn Thiếc Sơn Dương-Cn

Địa chỉ : X. Kháng Nhật, H. Sơn Dương, 56
Điện thoại: 563938671, 3938672. 3938670
Ngành nghề: 153560

13. Cty Xăng Dầu Tuyên Quang

Địa chỉ : X. Minh Xuân, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822443 - Fax: 563821083
Ngành nghề: 180410

14. Cty Cổ Phần Thương Mại Tuyên Quang

Địa chỉ : 165 Chiến Thắng, X. Tân Quang, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822317, 3822545 - Fax: 563826100
Ngành nghề: 244710

15. Cty Cổ Phần Dược & Vật Tư Y Tế Tuyên Quang

Địa chỉ : 225 Quang Trung, X. Tân Quang, TX. Tuyên Quang, 56
Điện thoại: 563822534 - Fax: 563822535
Ngành nghề: 180660,152560
 1 2 3