Danh sách công ty tại Bắc Giang

1. Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Bắc Giang

Địa chỉ : 13 Giáp Hải, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854547
Ngành nghề: 210510

2. Cty Cổ Phần Lương Thực Hà Bắc

Địa chỉ : Lý Thái Tổ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854635, 3855847, 3854335 - Fax: 163857305
Ngành nghề: 105810

3. Cty Unico Global Việt Nam TNHH

Địa chỉ : TT. Tân Dân, H. Yên Dũng, 16
Điện thoại: 163829368 - Fax: 163829369
Ngành nghề: 112370

4. Cty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Bắc Giang

Địa chỉ : Xương Giang, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854369, 3858767, 3854520 - Fax: 163859655
Ngành nghề: 244710

5. Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang

Địa chỉ : Tầng 2, 1 Nguyễn Văn Cừ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854386, 3854225 - Fax: 163855879
Ngành nghề: 244710

6. Cty Cổ Phần Xây Lắp Điện Bắc Giang

Địa chỉ : Km3+800 X. Tân Mỹ, H. Yên Dũng, 16
Điện thoại: 163854824
Ngành nghề: 92210

7. Cty Dầu Thực Vật Hà Bắc

Địa chỉ : X. Song Mai, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854368 - Fax: 163854888
Ngành nghề: 171510

8. Cty Thịnh Vượng TNHH Thực Phẩm

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đình Trám, H. Việt Yên, 16
Điện thoại: 163566688 - Fax: 163566689
Ngành nghề: 67710

9. Cty Gia Thái TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm

Địa chỉ : 102C Phố Vôi, TT. Vôi, H. Lạng Giang, 16
Điện thoại: 163786888 - Fax: 163786088
Ngành nghề: 105810

10. Cty Cổ Phần Sứ Gốm Bắc Giang

Địa chỉ : X. Song Mai, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854419
Ngành nghề: 46510

11. Cty Cổ Phần Nhựa Bắc Giang

Địa chỉ : Km1 Hoàng Hoa Thám, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163855553 - Fax: 163857055
Ngành nghề: 186010

12. Cty Lâm Nghiệp Lục Nam

Địa chỉ : X. Chu Điện, H. Lục Nam, 16
Điện thoại: 163884238 - Fax: 163884012
Ngành nghề: 106560

13. Cty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn

Địa chỉ : X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, 16
Điện thoại: 163881281 - Fax: 163881230
Ngành nghề: 133000

14. Cty Thành Bắc TNHH Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu

Địa chỉ : 34 Xương Giang, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854641 - Fax: 166251026
Ngành nghề: 67060

15. Cty Tự Cường Cổ Phần Công Nghiệp Điện

Địa chỉ : Khu CN Số 2, Xương Giang, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163855822 - Fax: 163522370
Ngành nghề: 88110
 1 2 3 4   ››