Danh sách công ty tại Bắc Giang

1. Cty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn

Địa chỉ : X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, 16
Điện thoại: 163881281 - Fax: 163881230
Ngành nghề: 133000

2. Cty Unico Global Việt Nam TNHH

Địa chỉ : TT. Tân Dân, H. Yên Dũng, 16
Điện thoại: 163829368 - Fax: 163829369
Ngành nghề: 112370

3. Cty Thịnh Vượng TNHH Thực Phẩm

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đình Trám, H. Việt Yên, 16
Điện thoại: 163566688 - Fax: 163566689
Ngành nghề: 67710

4. Cty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Bắc Giang

Địa chỉ : Xương Giang, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854266, 3854276, 3852511 - Fax: 163854276, 3854266
Ngành nghề: 69160

5. Sở Giáo Dục & Đào Tạo Bắc Giang

Địa chỉ : Đàm Thuận Huy, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854267 - Fax: 163859589
Ngành nghề: 245670

6. Cty Cổ Phần Lương Thực Hà Bắc

Địa chỉ : Lý Thái Tổ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854635, 3855847, 3854335 - Fax: 163857305
Ngành nghề: 105810

7. Cty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Bắc Giang

Địa chỉ : 37 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854248 - Fax: 163550702
Ngành nghề: 244710

8. Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang

Địa chỉ : Tầng 2, 1 Nguyễn Văn Cừ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854386, 3854225 - Fax: 163855879
Ngành nghề: 244710

9. Cty Cổ Phần Nhựa Bắc Giang

Địa chỉ : Km1 Hoàng Hoa Thám, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163855553 - Fax: 163857055
Ngành nghề: 186010

10. Cty Cổ Phần Sứ Gốm Bắc Giang

Địa chỉ : X. Song Mai, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854419
Ngành nghề: 46510

11. Khách Sạn Bắc Giang

Địa chỉ : 8 Nguyễn Văn Cừ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854719, 3823618 - Fax: 163852539
Web: www.dulichbacgiang.com.vn
Ngành nghề: 127160

12. Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Bắc Giang

Địa chỉ : 13 Giáp Hải, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854547
Ngành nghề: 210510

13. Cty Cổ Phần Xây Lắp Điện Bắc Giang

Địa chỉ : Km3+800 X. Tân Mỹ, H. Yên Dũng, 16
Điện thoại: 163854824
Ngành nghề: 92210

14. Cty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Bắc Giang

Địa chỉ : Xương Giang, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854369, 3858767, 3854520 - Fax: 163859655
Ngành nghề: 244710

15. Cty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Bắc Giang

Địa chỉ : 171 Xương Giang, P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang, 16
Điện thoại: 163854796 - Fax: 163555445
Ngành nghề: 35910
 1 2 3 4   ››