Danh sách công ty tại Quảng Nam

1. DNTN Thành Nga

Địa chỉ : Lô 31, Khu Dân Cư Số 4, P. An Sơn, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423834158
Ngành nghề: 180210

2. Cty Việt Hàn Cổ Phần Đầu Tư & Sản Xuất

Địa chỉ : Lô 4, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, , 42
Điện thoại: 423946345 - Fax: 423946333
Web: www.viet-hancorp.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 40010,186060

3. Cty Thanh Toàn TNHH

Địa chỉ : Thôn 7, X. Điện Nam, H. Điện Bàn, 42
Điện thoại: 423867667
Ngành nghề: 246160,12410,144560

4. Cty Phúc Hoàng TNHH Tin Học

Địa chỉ : 437 Hùng Vương, P. An Xuân, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423825014, 3829924 - Fax: 423825014
Ngành nghề: 66070

5. Cty Đức Tâm TNHH Xây Lắp & Thương Mại

Địa chỉ : Thôn 6, X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, 42
Điện thoại: 423565555
Ngành nghề: 229650,69160

6. Cty Trường Thành TNHH Thép

Địa chỉ : Cảng Kỳ Hà, X. Tam Quang, H. Núi Thành, 42
Điện thoại: 423871303, 3871302, 3871305, 3871308, 3871309 - Fax: 423871301
Ngành nghề: 225660,225310,188960

7. DNTN Phú Mỹ

Địa chỉ : Thôn Bằng An, X. Điện An, H. Điện Bàn, 42
Điện thoại: 423714567
Ngành nghề: 132100

8. Cty Phi Long TNHH Tin Học Điện Tử Viễn Thông

Địa chỉ : Thôn Ngọc Vinh, X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, 42
Điện thoại: 423943579
Ngành nghề: 66070,169300

9. Cty Khải Hoàn TNHH Mỹ Thuật

Địa chỉ : Thôn Mỹ Sơn, X. Duy Phú, H. Duy Xuyên, 42
Điện thoại: 423734058, 2214754 - Fax: 423734058
Ngành nghề: 18410,121610,200710,200728,200727

10. Cty Tâm Giao Cổ Phần

Địa chỉ : 74 Lê Đình Dương, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423812727
Ngành nghề: 37110

11. Cty Cổ Phần Giày Xuất Khẩu Tam Kỳ

Địa chỉ : Cụm CN-Tiểu Thủ Công Nghiệp Trường Xuân, P. Trường Xuân, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423841103 - Fax: 423841301
Ngành nghề: 214810,218760

12. DNTN Hiền Linh

Địa chỉ : Thôn Định Phước, Quốc Lộ 1A, X. Tam Nghĩa, H. Núi Thành, 42
Điện thoại: 423535616, 3535497
Ngành nghề: 45930

13. DNTN Ngọc Duy Thương Mại Dịch Vụ

Địa chỉ : 466 Phan Chu Trinh, P. An Xuân, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423851293
Ngành nghề: 68010,58860

14. Cty Nhật TNHH Một Thành Viên

Địa chỉ : Thôn Bà Rén, X. Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, 42
Điện thoại: 423886581
Ngành nghề: 157810

15. Cty Hà Thanh Cổ Phần Xây Dựng

Địa chỉ : 7 Đỗ Đăng Tuyển, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, 42
Điện thoại: 423810003
Ngành nghề: 131960,69160
 1 2 3 4   ››