Danh sách công ty tại Cao Bằng

1. Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Cao Bằng

Địa chỉ : 062 Hoàng Đình Giong, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852932, 3852118 - Fax: 103852238
Web: www.agribank.com.vn
Ngành nghề: 23910

2. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Cao Bằng

Địa chỉ : 46 Xuân Trường, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852978, 3852974 - Fax: 103853688
Web: www.bidv.com.vn
Ngành nghề: 23910

3. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Cao Bằng

Địa chỉ : 030 Xuân Trường, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852182
Web: www.caobang.gov.vn
Ngành nghề: 11070

4. Cty Bảo Việt Cao Bằng

Địa chỉ : 009 Hoàng Đình Giong, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103853273 - Fax: 103852934
Ngành nghề: 131560

5. Cty Du Lịch Cao Bằng

Địa chỉ : 83 Kim Đồng, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852245 - Fax: 103852258
Ngành nghề: 127160

6. Cty Xăng Dầu Cao Bằng

Địa chỉ : Lê Lợi, P. Sông Bằng, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852402, 3852860 - Fax: 103853061
Ngành nghề: 180210

7. Cty Cổ Phần Mía Đường Cao Bằng

Địa chỉ : TT. Tà Lùng, H. Phục Hòa, 10
Điện thoại: 103824130, 3824174 - Fax: 103824113
Ngành nghề: 228660

8. Cty Dược Phẩm Cao Bằng

Địa chỉ : Nguyễn Du, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852338
Ngành nghề: 180660

9. Cty Cổ Phần Xi Măng Xây Dựng Công Trình Cao Bằng

Địa chỉ : Km 6 X. Duyệt Chung, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852010 - Fax: 103858740
Ngành nghề: 46210

10. Cty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Cao Bằng

Địa chỉ : 005 Hoàng Như, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103855124 - Fax: 103852123
Ngành nghề: 244710

11. Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cao Bằng

Địa chỉ : 26 Kim Đồng, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103851528, 3855083 - Fax: 103855080
Ngành nghề: 129310

12. Cty Cổ Phần Xây Lắp Cao Bằng

Địa chỉ : 1 Vườn Cam, P. Hợp Giang, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852390 - Fax: 103853731
Ngành nghề: 92210

13. Cty Cổ Phần Chế Biến Trúc Tre Xuất Khẩu

Địa chỉ : P. Sông Bằng, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852691, 3853330, 3859338 - Fax: 103855434
Web: www.caobangbamboo.com.vn
Ngành nghề: 197010

14. Cty Cổ Phần Mangan Cao Bằng

Địa chỉ : P. Sông Bằng, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103854671
Ngành nghề: 157810

15. Cty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Cao Bằng

Địa chỉ : Km3 Phố Pác Pó, TX. Cao Bằng, 10
Điện thoại: 103852400 - Fax: 103858822
Ngành nghề: 37310
 1 2