Danh sách công ty tại Lào Cai

1. Cty Mai Anh TNHH

Địa chỉ : 94 Lý Công Uẩn, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303849191 - Fax: 303840152
Web: www.maianh.vn
Ngành nghề: 169300

2. Cty Hàm Rồng Cổ Phần Du Lịch Cao Su

Địa chỉ : Hàm Rồng,TT. Sa Pa, H. Sa Pa, 30
Điện thoại: 303781289, 3781251 - Fax: 303781289, 3783117
Web: www.harutour.com.vn
Ngành nghề: 246510

3. Cty Bảo Việt Lào Cai

Địa chỉ : 501 Hoàng Liên, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303842400, 3840027 - Fax: 303844776
Ngành nghề: 131560

4. Cty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Đường Sắt Hà Nội-Cn Lao Cai

Địa chỉ : 2 Tám Thuật,P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303822729 - Fax: 303822677
Ngành nghề: 196460

5. Khách Sạn Thiên Ngân - Sở Tài Chính Lào Cai

Địa chỉ : 021, Cầu Mây, TT. Sa Pa, H. Sa Pa, 30
Điện thoại: 303873222 - Fax: 303873235
Ngành nghề: 127160

6. Tcty Linh Dương Cổ Phần

Địa chỉ : 004 Đường 4E,P. Bắc Cường, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 306251919 - Fax: 303844509
Web: www.linhduong.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 235360

7. Cty Cổ Phần Xây Dựng Tỉnh Lào Cai

Địa chỉ : 637 Hoàng Liên, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303840076
Ngành nghề: 69160

8. Xn In Lào Cai

Địa chỉ : 045 Mường Than, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303840070 - Fax: 303842168
Ngành nghề: 191460

9. Cty Xây Dựng Cầu Lào Cai

Địa chỉ : 86 Nhạc Sơn, X. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820027 - Fax: 303825408
Ngành nghề: 35910

10. Cty Xăng Dầu Lào Cai

Địa chỉ : 495 Hoàng Liên, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303841565, 3840291, 3831540, 3841180, 3844787 - Fax: 303841180
Ngành nghề: 180210

11. Cty Cổ Phần Dược & Vật Tư Y Tế Lào Cai

Địa chỉ : 006 Thanh Niên, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303824723, 3820053 - Fax: 303824724
Ngành nghề: 180660

12. Cty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Sapa

Địa chỉ : 261 Nguyễn Huệ, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303832299, 3831134 - Fax: 303830070
Web: www.pvst.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 246510

13. Cty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Lào Cai

Địa chỉ : 109 Nhạc Sơn, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820733, 3825438 - Fax: 303820732
Ngành nghề: 35910

14. Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Lào Cai

Địa chỉ : 03A Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820078 - Fax: 303825825
Ngành nghề: 23910

15. Cty Cổ Phần Liên Sơn Lào Cai

Địa chỉ : 411 Ngô Quyền, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303841135 - Fax: 303842821
Ngành nghề: 35410
 1 2 3 4   ››