Danh sách công ty tại Lào Cai

1. Cty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Lào Cai

Địa chỉ : 398 Ngô Quyền, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303840123, 3842550 - Fax: 303841290
Ngành nghề: 37310

2. Cty Cổ Phần Liên Sơn Lào Cai

Địa chỉ : 411 Ngô Quyền, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303841135 - Fax: 303842821
Ngành nghề: 35410

3. Cty Cổ Phần Xây Dựng Tỉnh Lào Cai

Địa chỉ : 637 Hoàng Liên, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303840076
Ngành nghề: 69160

4. Tcty Linh Dương Cổ Phần

Địa chỉ : 004 Đường 4E,P. Bắc Cường, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 306251919 - Fax: 303844509
Web: www.linhduong.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 235360

5. Xn In Lào Cai

Địa chỉ : 045 Mường Than, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303840070 - Fax: 303842168
Ngành nghề: 191460

6. Cty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Lào Cai

Địa chỉ : 109 Nhạc Sơn, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820733, 3825438 - Fax: 303820732
Ngành nghề: 35910

7. Cty Cổ Phần Dược & Vật Tư Y Tế Lào Cai

Địa chỉ : 006 Thanh Niên, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303824723, 3820053 - Fax: 303824724
Ngành nghề: 180660

8. Cty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Đường Sắt Hà Nội-Cn Lao Cai

Địa chỉ : 2 Tám Thuật,P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303822729 - Fax: 303822677
Ngành nghề: 196460

9. Cty Xây Dựng Cầu Lào Cai

Địa chỉ : 86 Nhạc Sơn, X. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820027 - Fax: 303825408
Ngành nghề: 35910

10. Cty Cổ Phần Sách Thiết Bị Trường Học Lào Cai

Địa chỉ : 254 Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303841377 - Fax: 303842587
Ngành nghề: 208160

11. Cty Cổ Phần Du Lịch Dầu Khí Sapa

Địa chỉ : 261 Nguyễn Huệ, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303832299, 3831134 - Fax: 303830070
Web: www.pvst.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 246510

12. Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Lào Cai

Địa chỉ : 03A Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820078 - Fax: 303825825
Ngành nghề: 23910

13. Báo Lào Cai

Địa chỉ : Tầng6, Khối 4, P. Bắc Lệnh,Đường 30 Tháng 4, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303840052 - Fax: 303840921
Web: www.baolaocai.vn
Ngành nghề: 167260

14. Cty Bảo Việt Lào Cai

Địa chỉ : 501 Hoàng Liên, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303842400, 3840027 - Fax: 303844776
Ngành nghề: 131560

15. Cty Cổ Phần Xây Lắp Thủy Lợi Thủy Điện Lào Cai

Địa chỉ : 053 Nhạc Sơn, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303844936 - Fax: 303844936
Ngành nghề: 133000
 1 2 3 4   ››