Danh sách công ty tại Lào Cai

1. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Lào Cai

Địa chỉ : 002 Hoàng Liên, X. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303820009, 3820016, 3820017 - Fax: 303820610
Ngành nghề: 23910

2. Hội Doanh Nghiệp Trẻ Lào Cai

Địa chỉ : 062 Phan Đình Phùng, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303836718 - Fax: 303836718
Web: www.dntlaocai.org.vn
Ngành nghề: 11070

3. Khách Sạn Thiên Ngân - Sở Tài Chính Lào Cai

Địa chỉ : 021, Cầu Mây, TT. Sa Pa, H. Sa Pa, 30
Điện thoại: 303873222 - Fax: 303873235
Ngành nghề: 127160

4. Cty Apatit Việt Nam TNHH Một Thành Viên

Địa chỉ : P. Pom Hán, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303852252, 3852399, 3852252, 3852304 - Fax: 303852399
Web: www.vinachem.com.vn
Ngành nghề: 226980,157810

5. Cty Petrolimex Cổ Phần Bảo Hiểm-Cn Lào Cai

Địa chỉ : 001 Tổ 1,P. Bắc Cường, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303822234 - Fax: 303822235
Web: www.pjico.com.vn
Ngành nghề: 131560

6. Cty NT Cổ Phần Dịch Vụ Quảng Cáo & Truyền Thông

Địa chỉ : 058 Mạc Đĩnh Chi, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 306299389 - Fax: 306299389
Web: www.danhbalaocai.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 11210,164690

7. Cty Thiên Hải TNHH Thương Mại

Địa chỉ : 306 Khánh Yên, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303833666 - Fax: 303830998
Web: www.thienhaihotel.com
Ngành nghề: 127160,246510

8. Cty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn

Địa chỉ : Tổ 11, TT. Khánh Yên, H. Văn Bàn, 30
Điện thoại: 303882125 - Fax: 303882498
Ngành nghề: 168210,210510,106510,241160

9. Cty Liên Doanh Khách Sạn Quốc Tế Lào Cai

Địa chỉ : 88, Thúy Hoa, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303830668 - Fax: 303826669
Web: www.laocaihotel.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 127160,239130,95160

10. Cty Tiến Thắng TNHH Thương Mại

Địa chỉ : 314 Khánh Yên, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303830109 - Fax: 303839377
Ngành nghề: 12160,99160

11. Cty Hoa Phong TNHH

Địa chỉ : 121 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303830005 - Fax: 303835185
Web: www.hoaphong.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 99160

12. DNTN Quang Trung

Địa chỉ : Tổ 20, P. Pom Hán,Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303852389
Ngành nghề: 133760

13. Cty Hưng Tín TNHH Thương Mại

Địa chỉ : 351 Nguyễn Huệ, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303830133 - Fax: 303839840
Ngành nghề: 37310

14. Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long-Cn Lào Cai

Địa chỉ : 067 Nguyễn Huệ, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303824266 - Fax: 303824267
Ngành nghề: 23910

15. Cty Trường Hải TNHH Thương Mại

Địa chỉ : 060 Nguyễn Huệ, Tp. Lào Cai, 30
Điện thoại: 303830180 - Fax: 303830647
Ngành nghề: 129310
  1 2 3 4 5 6