Danh sách công ty tại Thái Bình

1. Cty Thái Bình Cổ Phần Gạch Ốp Lát

Địa chỉ : X. Đông Lâm, H. Tiến Hải, 51
Điện thoại: 513823682, 3823688 - Fax: 513823695
Web: www.ceramiclonghau.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 240310,37310

2. Cty Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Thái Bình

Địa chỉ : Đường 10, H. Đông Hưng, 51
Điện thoại: 513851241
Ngành nghề: 133010

3. Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ Thái Bình

Địa chỉ : Lê Quý Đôn, P. Đề Thám, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513835139 - Fax: 513835751
Ngành nghề: 131560

4. Cty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế

Địa chỉ : 188 Hai Bà Trưng, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513831566 - Fax: 513641252
Ngành nghề: 37210,37160

5. Cty Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ : 1 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Lạng Sơn, 51
Điện thoại: 513834606 - Fax: 513835326
Ngành nghề: 130810

6. Cty AIA (Việt Nam) TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ-Vp

Địa chỉ : Lô 2, Ttâm Thương Mại, Tổ 34,Lý Bôn, P. Trần Lãm, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513282548 - Fax: 513642087
Ngành nghề: 131560

7. Cty Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Nam Thái Bình

Địa chỉ : P. Quang Trung, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513831382
Ngành nghề: 133010

8. Cty Minh Phú TNHH Thương Mại Dịch Vụ

Địa chỉ : 149 Khu 5,TT. Diễm Điền, H. Thái Thụy, 51
Điện thoại: 513853066 - Fax: 513853066
Ngành nghề: 12410

9. Xn Bia Giấy Thái Bình

Địa chỉ : Phú Sơn, H. Hưng Hà, 51
Điện thoại: 513862039 - Fax: 513862170
Ngành nghề: 176210

10. Cty Thái Bình Vật Tư Nông Nghiệp

Địa chỉ : 126 Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513731485, 3730153 - Fax: 513731485
Ngành nghề: 99160

11. Xn Khai Thác Thủy Lợi Hưng Hà

Địa chỉ : TT. Hưng Hà,H. Hưng Hà, 51
Điện thoại: 513861245
Ngành nghề: 133000

12. Cty Minh Khai Cổ Phần Cấp Phát & Đầu Tư Xây Dựng

Địa chỉ : 72 Minh Khai, X. Bộ Xuyên, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513831739, 3836524 - Fax: 513833264
Ngành nghề: 92210

13. Xn Vận Tải Sông Hóa

Địa chỉ : H. Thái Thụy, 51
Điện thoại: 513853264
Ngành nghề: 246160

14. Cty Vital Cổ Phần

Địa chỉ : X. Đồng Cơ, H. Tiến Hải, 51
Điện thoại: 513654456 - Fax: 513823392
Web: www.vital.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 157730

15. Cty TNHH Giống Cây Trồng Thái Bình

Địa chỉ : Quang Trung, P. Quang Trung, Tp. Thái Bình, 51
Điện thoại: 513831288, 3830613 - Fax: 513837639
Ngành nghề: 210510
 1 2 3 4   ››