Danh sách công ty tại Lạng Sơn

1. Khách Sạn Bắc Sơn

Địa chỉ : 41 Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313871849 - Fax: 313871507
Ngành nghề: 127160

2. Cty Vật Tư Nông Nghiệp Lạng Sơn

Địa chỉ : 46 Lê Lai, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313870093 - Fax: 313878301
Ngành nghề: 99160

3. Cty Nga Phong TNHH

Địa chỉ : Tổ 4, Khối 12,Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313717232
Ngành nghề: 35910,37310,88410

4. Câu Lạc Bộ Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Lạng Sơn

Địa chỉ : Sứ Nhu, P. Chi Lăng,Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313873162
Ngành nghề: 11070

5. Cty Hồng Phong TNHH

Địa chỉ : X. Hồng Phong, H. Cao Lộc, 31
Điện thoại: 313851418 - Fax: 313852407
Ngành nghề: 226980,37310

6. Cty Núi Đầu TNHH

Địa chỉ : Khối 5, X. Hợp Thành,H. Cao Lộc, 31
Điện thoại: 313715103 - Fax: 313715103
Ngành nghề: 12410

7. Cty Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại Lạng Sơn

Địa chỉ : 125 Trần Đăng Ninh, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313898099, 3870486 - Fax: 313871059
Web: www.langsontrading.com.vn
Ngành nghề: 106560,129310,244710

8. Cty Cát Lợi TNHH

Địa chỉ : 1 Ngõ 1,Trần Quang Khải, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313812072
Ngành nghề: 146510

9. Cty Hoàng Hưng TNHH

Địa chỉ : Khu Ga,TT. Đồng Đăng, H. Cao Lộc, 31
Điện thoại: 313851189
Ngành nghề: 37310,92210

10. Cty Đào Khôi TNHH

Địa chỉ : 6 Lê Quý Đôn, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313871633
Ngành nghề: 244710

11. Cty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Lạng Sơn

Địa chỉ : 52 Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313870186, 3878843, 3877123 - Fax: 313875535
Ngành nghề: 246160

12. Cty Lạng Sơn Công Trình Giao Thông 2

Địa chỉ : 8 Hùng Vương, X. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313870805, 3811283 - Fax: 313811282
Ngành nghề: 35910

13. Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tử Lạng Sơn

Địa chỉ : 3 Ngõ 10,Phai Vệ, P. Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313874833, 3717111 - Fax: 313877680
Ngành nghề: 90010

14. Xn Chế Biến Lâm Sản Lạng Sơn

Địa chỉ : 46 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313870270
Ngành nghề: 262110

15. Cty Công Trình Giao Thông 1 Lạng Sơn

Địa chỉ : 48 Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, 31
Điện thoại: 313870267, 3878886
Ngành nghề: 35910
 1 2 3 4   ››