Danh sách công ty tại Sơn La

1. Cty Cổ Phần Sông Đà 5

Địa chỉ : TT. Ít Ong, H. Mường La, 48
Điện thoại: 483831342 - Fax: 483831342
Web: www.songda5.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 133000,92210

2. Cty Cổ Phần Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Sơn La

Địa chỉ : 42 Tổ 2,P. Quyết Tâm, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483752724 - Fax: 483855624
Ngành nghề: 133000

3. Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Sơn La

Địa chỉ : 217 Trường Chinh, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483857751 - Fax: 483857762
Ngành nghề: 129310

4. Cty Cà Phê & Cây Ăn Quả Sơn La

Địa chỉ : Tổ 5,P. Quyết Tâm, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483852317 - Fax: 483852893
Ngành nghề: 62680,12410

5. Cty Cổ Phần Xây Dựng 2 Sơn La

Địa chỉ : Tổ 11,P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483852117
Ngành nghề: 69160

6. Cty Chè Mộc Châu

Địa chỉ : Nông Trường Mộc Châu,H. Mộc Châu, 48
Điện thoại: 483866059 - Fax: 483866559
Ngành nghề: 235360

7. Cty Cổ Phần Dâu Tằm Tơ Mộc Châu

Địa chỉ : Km196 TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu, 48
Điện thoại: 483866043 - Fax: 483869715
Ngành nghề: 216860

8. Cty Vinafood 1 Sơn La Cổ Phần

Địa chỉ : 4 Lò Văn Giá, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483852375, 3852376 - Fax: 483859623
Ngành nghề: 105810

9. Cty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Số 1 Sơn La

Địa chỉ : 31 Đường 3 Tháng 2, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483852143 - Fax: 483852179
Ngành nghề: 69160

10. DNTN Lý Bằng Xây Dựng

Địa chỉ : Tổ 11,P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483854943
Ngành nghề: 92210

11. DNTN Nga Khuynh

Địa chỉ : Tổ 9,P. Chiềng Lề, TX. Sơn La, 48
Điện thoại: 483858452
Ngành nghề: 246160

12. Cty Cổ Phần Mía Đường Sơn La

Địa chỉ : Km34 TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 48
Điện thoại: 483843273, 3843406, 3843554 - Fax: 483843406
Ngành nghề: 228660

13. Cty Cổ Phần Dược & Vật Tư Y Tế Sơn La

Địa chỉ : 63 Lò Văn Giá, Tp. Sơn La, 48
Điện thoại: 483852341 - Fax: 483853608
Ngành nghề: 180660

14. Cty Maily Cổ Phần

Địa chỉ : Tổ 8,P. Chiềng Lề, TX. Sơn La, 48
Điện thoại: 483858491
Ngành nghề: 200710,127160,138510

15. Cty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Sơn La

Địa chỉ : Khối 3,TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 48
Điện thoại: 483843053 - Fax: 483843482
Ngành nghề: 12360
 1 2 3