Danh sách công ty tại Bình Dương

1. Cty Thiên Phú TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Kim Huy, Lô CN6, H. Tân Uyên, 6
Điện thoại: 63823723 - Fax: 63898104
Ngành nghề: 107560,37110

2. Cty TNHH Thương Mại Huy Phát

Địa chỉ : 7/31B Đại Lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, 6
Điện thoại: 63768172 - Fax: 63768173
Web: www.hpautocentre.com; www.huyphat.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 162460,163460

3. Cty Precision Machining Assembling Services TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Lô A-2A, Đường DA4, H. Bến Cát, 6
Điện thoại: 63553325, 3553321 - Fax: 63553322
Ngành nghề: 190570,152560

4. Cty Serrano Việt Nam Cổ Phần

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 6 Đại Lộ Tự Do, TX. Thuận An, 6
Điện thoại: 63755094, 3755095, 3782159, 3755337 - Fax: 63755096
Ngành nghề: 111010,262520,111580,110610,131960

5. Cty Liên Hòa TNHH Chế Biến Nhôm

Địa chỉ : Ấp 5, X. Chánh Phú Hòa, H. Bến Cát, 6
Điện thoại: 63558436 - Fax: 63558438
Ngành nghề: 14910,208810

6. Cty Saehwa-Bando Vina TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2, F-6A-CN TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, 6
Điện thoại: 63553300 - Fax: 63553304
Ngành nghề: 159730

7. Cty Tân Liên Hợp TNHH

Địa chỉ : 1/18 Ấp Bình Phước A, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, 6
Điện thoại: 63736157 - Fax: 63736156
Ngành nghề: 175110,47910

8. Cty Thành Nghĩa TNHH Kỹ Thuật

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Đường Số 7, TX. Dĩ An, 6
Điện thoại: 63737670 - Fax: 63737671
Web: www.tnengineering.com.vn; www.kythuatthanhnghia.com; www.thanhnghia.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 152070,152060

9. Cty Green River Wood & Lumber Việt Nam Cổ Phần

Địa chỉ : Ấp 1B, X. An Phú, TX. Thuận An, 6
Điện thoại: 63740780, 3740778 - Fax: 63740666
Ngành nghề: 262530

10. Cty Alliance Việt Nam TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 16 Đại Lộ Độc Lập, H. Thuận An, 6
Điện thoại: 63767496, 3767497 - Fax: 63767533
Ngành nghề: 247260,150660,73011

11. Cty Hào Phúc TNHH Một Thành Viên

Địa chỉ : Ấp 6, X. Thới Hòa, H. Bến Cát, 6
Điện thoại: 63577302 - Fax: 63577301
Web: www.haophuc.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 88410

12. Cty Tokyo Rope Việt Nam TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 30 Đường Số 3, H. Bến Cát, 6
Điện thoại: 63861902, 3861903, 3861904, 3861905, 3861901 - Fax: 63861906
Web: www.tokyorope.com.vn - Email: [email protected]; [email protected]
Ngành nghề: 39960

13. Cty Olympic Pro TNHH Sản Xuất

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Lô C5, Đường N4, H. Tân Uyên, 6
Điện thoại: 63782085 - Fax: 63782088
Web: www.olympicpro.com - Email: [email protected]; [email protected]
Ngành nghề: 28335,164160,163010

14. Cty Năm Trung Cổ Phần Ván Ghép

Địa chỉ : 255/9B Ấp Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, 6
Điện thoại: 63711234, 3712673 - Fax: 63712673, 3711234
Web: www.ntwood.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 185670,240710

15. Cty Tian-You Precision Việt Nam TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2, Lô F-2D-CN, Đường NA1, H. Bến Cát, 6
Điện thoại: 63553598, 3553601, 3553603 - Fax: 63553597
Web: www.tian-group.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 227515
 1 2 3 4   ››