Danh sách công ty tại Gia Lai

1. Bưu Điện Krông Pa

Địa chỉ : TT. Phú Túc, H. Krông Pa, , 15
Điện thoại: 153853323
Ngành nghề: 189130

2. Bưu Điện Gia Lai

Địa chỉ : 69 Hùng Vương, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153824006
Ngành nghề: 189130

3. Cty Xăng Dầu Bắc Tây Nguyên

Địa chỉ : 1 Nguyễn Du, P. Tây Sơn, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153824198 - Fax: 153826459
Ngành nghề: 180230

4. Bưu Điện Chư Prông

Địa chỉ : TT. Chư Prông, H. Chư Prông, 15
Điện thoại: 153843150
Ngành nghề: 189130

5. Bưu Điện Kông Chrô

Địa chỉ : TT. Kông Chrô, H. Kong Chro, 15
Điện thoại: 153835342
Ngành nghề: 189130

6. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ : 2 Hoàng Hoa Thám, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153824414
Web: www.kehoachdautugialai.gov.vn
Ngành nghề: 11070

7. Bưu Điện Văn Hóa Trang

Địa chỉ : X. Trang, H. Đắc Đoa, 15
Điện thoại: 153831919
Ngành nghề: 189130

8. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Kon Tum

Địa chỉ : 12 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153862710, 3862592
Web: www.kontum.gov.vn
Ngành nghề: 11070

9. Bưu Điện K Bang

Địa chỉ : H. K Bang, 15
Điện thoại: 153834343
Ngành nghề: 189130

10. Bưu Điện Đăk Đoa

Địa chỉ : TT. Đăk Đoa, H. Đắc Đoa, 15
Điện thoại: 153831236
Ngành nghề: 189130

11. Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ : 104 Lê Lợi, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153876838, 3821350 - Fax: 153821350
Ngành nghề: 130280

12. Bưu Điện Mang Yang

Địa chỉ : TT. Kon Dơng, H. Mang Yang, 15
Điện thoại: 153839363
Ngành nghề: 189130

13. Cty Bảo Minh Gia Lai

Địa chỉ : 3 Trần Hưng Đạo, P. Tây Sơn, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153823698, 3883025, 3883026 - Fax: 153830018
Web: www.baominh.com.vn - Email: [email protected]; [email protected]
Ngành nghề: 131560

14. Cty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Gia Lai

Địa chỉ : 53 Quang Trung, Tp. Plây Cu, 15
Điện thoại: 153821224 - Fax: 153897950
Ngành nghề: 35910

15. Cty Lợi Điền Cổ Phần Phát Triển Bền Vững Nông Lâm Nghiệp

Địa chỉ : 188 Trần Hưng Đạo, H. Mang Yang, 15
Điện thoại: 153839676 - Fax: 153839676
Ngành nghề: 99160
 1 2 3