Danh sách công ty tại Dak Nong

1. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ : Đường 23/3, P. Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, 67
Điện thoại: 673549234 - Fax: 673544333
Web: www.daknongdpi.gov.vn
Ngành nghề: 11070

2. Cty Geruco Đắk Nông Cổ Phần Thủy Điện

Địa chỉ : Tổ 5, Hùng Vương, TX. Gia Nghĩa, 67
Điện thoại: 673544685 - Fax: 673546271
Ngành nghề: 88310

3. Du Lịch Thác Trịnh Nữ

Địa chỉ : TT. Ea Tling, H. Cư Jut, 67
Điện thoại: 673882587 - Fax: 673882167
Ngành nghề: 95160

4. Cty Dai-Ichi Việt Nam TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ-Cn Đắc Nông

Địa chỉ : 100 Tổ 2, Tỉnh Lộ 1, TT. Kiến Đức, H. Đắk Rlấp, 67
Điện thoại: 673648695
Web: www.dai-ichi-life.com.vn
Ngành nghề: 131560