Danh sách công ty tại Bình Phước

1. Hoa Tươi Ba Sữa

Địa chỉ : Lô 4, Chợ Đồng Xoài, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83870052
Ngành nghề: 104710

2. Hoa Tươi Thúy Hiền

Địa chỉ : Sạp Số 2, Khu Phố Thanh Bình, Đường 2, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83870551
Ngành nghề: 104710

3. Cty Tân Việt Hàn TNHH Sản Xuất Thương Mại

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Lô A4, H. Chơn Thành, 8
Điện thoại: 83645201, 3503101 - Fax: 83645200
Web: www.newviethan.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 99460

4. Nông Trường Phú Thành

Địa chỉ : Ấp 8, X. Tân Thành, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83814061
Ngành nghề: 204010,106560

5. Cty Mỹ Lệ TNHH

Địa chỉ : Đường DT 741, X. Long Hưng, H. Phước Long, 8
Điện thoại: 83776149, 3776045, 3776480 - Fax: 83776206
Web: www.myle.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 12410

6. Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Miền Đông

Địa chỉ : Lê Duẩn, Quốc Lộ 14, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83881756 - Fax: 83888919
Ngành nghề: 37110,37160

7. Cty Cổ Phần Thủy Điện Bình Phước

Địa chỉ : Hùng Vương, X. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83886117 - Fax: 83886117
Ngành nghề: 69160,133000

8. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ : 626 Quốc Lộ 14, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83879253
Web: www.binhphuoc.gov.vn
Ngành nghề: 11070

9. Cty Long Đăng TNHH

Địa chỉ : Khu Đức Thiện, TT. Đức Phong, H. Bù Đăng, 8
Điện thoại: 83974401
Ngành nghề: 12410

10. Khu Du Lịch Thác Số 4-Cty Cao Su Bình Long

Địa chỉ : Ấp Sóc Trào, H. Bình Long, 8
Điện thoại: 83666413
Ngành nghề: 95160

11. Cty Cổ Phần Vận Tải Công Trình Giao Thông Bình Phước

Địa chỉ : 68 Đường DT 741, TT. Thác Mơ, H. Phước Long, 8
Điện thoại: 83778890 - Fax: 83780379
Ngành nghề: 35910

12. Sở Thương Mại & Du Lịch Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ : DT741 Ttâm Thương Mại Đồng Phú,TX. Đồng Xoài, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83870031, 3870032 - Fax: 83870235
Ngành nghề: 11070

13. Cty Dai-Ichi Việt Nam TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ-Vpđd Bình Phước

Địa chỉ : Lô A23, Hùng Vương, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83885455 - Fax: 83885455
Web: www.dai-ichi-life.com.vn
Ngành nghề: 131560

14. Cty Phương Đông TNHH Nhiên Liệu Sinh Học

Địa chỉ : Khu Phố Tân Thiện, Hùng Vương, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 86250543 - Fax: 86250554
Web: www.obf.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 28910

15. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam-Cn Bình Phước

Địa chỉ : Quốc Lộ 14, TX. Đồng Xoài, 8
Điện thoại: 83870014, 3870017 - Fax: 83870012, 3870016
Web: www.bidv.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 23910
 1 2