Danh sách công ty tại Quãng Bình

1. Cty Vĩnh Trường TNHH Xây Dựng

Địa chỉ : Tiểu Khu 14,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613824888 - Fax: 613827471
Ngành nghề: 69160

2. Khách Sạn Hữu Nghị

Địa chỉ : 22 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822567 - Fax: 613822463
Ngành nghề: 127160

3. Cty Việt Trung TNHH Một Thành Viên Cao Su

Địa chỉ : TT. Việt Trung, H. Bố Trạch, 61
Điện thoại: 613796040, 3796105 - Fax: 613796060
Ngành nghề: 204010

4. Khách Sạn Sài Gòn Quảng Bình

Địa chỉ : 20, Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822276 - Fax: 613822404
Web: www.sgquangbinhtourist.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 127160

5. Cty Cổ Phần Dược Phẩm Quảng Bình

Địa chỉ : 46 Hữu Nghị, P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822346 - Fax: 613820720
Web: www.quaphaco.com.vn
Ngành nghề: 180660

6. Cty Bình Lợi Xây Dựng Công Trình

Địa chỉ : 54, Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613825880 - Fax: 613825880
Ngành nghề: 92210

7. Khách Sạn San Hô Đỏ - Cty Vinashin Quảng Bình

Địa chỉ : 119, Trương Pháp, P. Hải Thành, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613824971 - Fax: 613824973
Ngành nghề: 127160

8. Cty Tân Hoàng Phương TNHH

Địa chỉ : Tiểu Khu 9,TX. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613843383
Ngành nghề: 69160
  1 2 3