Danh sách công ty tại Quãng Bình

1. Cty Lâm Công Nghiệp Long Đại Quảng Bình

Địa chỉ : P. Đông Sơn, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613826026 - Fax: 613826028
Ngành nghề: 106560,111010,81960

2. Cty Hiếu Hằng TNHH Thương Mại

Địa chỉ : 38 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822175 - Fax: 613823442
Ngành nghề: 164010,127510

3. Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Quảng Bình

Địa chỉ : X. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822099 - Fax: 613823019
Ngành nghề: 12210

4. Cty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Quảng Bình

Địa chỉ : 81 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822354 - Fax: 613823292
Ngành nghề: 256260

5. Cty Cao Su Lệ Ninh

Địa chỉ : TT. Lệ Ninh, H. Lệ Thụy, 61
Điện thoại: 613996365 - Fax: 613996365
Ngành nghề: 204010

6. Sun Spa Resort Việt Nam - Cty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Thịnh

Địa chỉ : Mỹ Cảnh, X. Bảo Ninh,Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613842999, 3842842 - Fax: 613842555
Web: www.sunsparesortvietnam.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 200460

7. Cty Vương Thuận TNHH

Địa chỉ : 12 Trần Hưng Đạo, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822115 - Fax: 613824888
Ngành nghề: 35410

8. Cty Cosevco Cổ Phần Gốm Sứ & Xây Dựng

Địa chỉ : Thôn Lộc Ninh,Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613821403, 3825063 - Fax: 613824433
Ngành nghề: 46510

9. Cty Cổ Phần Dược Phẩm Quảng Bình

Địa chỉ : Hữu Nghị, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822475 - Fax: 613820720
Ngành nghề: 180660

10. Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Quảng Bình

Địa chỉ : 2 Mẹ Suốt, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822647 - Fax: 613822647
Ngành nghề: 23910

11. Cty Trường Sơn Tư Vấn Xây Dựng

Địa chỉ : 101 Hữu Nghị, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613822889 - Fax: 613843204
Ngành nghề: 37110

12. Cty Trung Hiếu TNHH Xây Dựng & Đầu Tư

Địa chỉ : 225 Lý Thường Kiệt, TX. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 612210556 - Fax: 613824688
Ngành nghề: 69160

13. Cty Dũng Hồng TNHH Thương Mại Tổng Hợp

Địa chỉ : X. Hải Trạch,Quốc Lộ 1A, H. Bố Trạch, 61
Điện thoại: 613864207 - Fax: 613614106
Ngành nghề: 37310,246160

14. Cty Vĩnh Trường TNHH Xây Dựng

Địa chỉ : Tiểu Khu 14,P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 613824888 - Fax: 613827471
Ngành nghề: 69160

15. Cty Tấn Phát TNHH Xây Dựng Tổng Hợp

Địa chỉ : 99 Lý Thường Kiệt, TX. Đồng Hới, 61
Điện thoại: 612210588 - Fax: 613822144
Ngành nghề: 69160
  1 2 3