Danh sách công ty tại Thừa Thiên - Huế

1. Cty Á Đông TNHH Thương Mại & Du Lịch

Địa chỉ : 130 Minh Mạng, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523849097 - Fax: 523849101
- Email: adongcoltd@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 127160

2. Cty Á Đông TNHH Du Lịch Thương Mại

Địa chỉ : 10 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523824813 - Fax: 523824815
Web: www.vidotour.com - Email: vitour-hue@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 246510

3. Cty Phú Xuân Cổ Phần Cơ Khí

Địa chỉ : 101A Hùng Vương, X. An Cựu, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523822485 - Fax: 523826244
- Email: ckphuxuan@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 152060

4. Cty Phước Lộc TNHH

Địa chỉ : 418 Lê Duẩn, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523524573 - Fax: 523515466
Ngành nghề: 162460

5. Nhà Hàng Âm Phủ

Địa chỉ : 51 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523825259
Ngành nghề: 200710,200727

6. Nhà Hàng Tịnh Gia Viên

Địa chỉ : 7/28 Lê Thánh Tôn, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523522243, 3822243 - Fax: 523522243
Ngành nghề: 200710,200711

7. Cty Bảo Minh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : 54 Phường Phú Hội, Bến Nghé, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523826900, 3825854 - Fax: 523828961
- Email: bminhue@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 131560

8. Khách Sạn Thành Nội

Địa chỉ : 57 Đặng Dung, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523522478, 3523438, 3527209 - Fax: 523527211
- Email: thanhnoi@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 127160

9. Tòa Nhà HOTRADICO

Địa chỉ : Tòa Nhà HOTRADICO, 25 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523837555, 3824892
Ngành nghề: 169210

10. Khách Sạn Kỳ Lân

Địa chỉ : 86 Lê Lợi, , 52
Điện thoại: 523826556 - Fax: 523823016
Ngành nghề: 127160

11. Khách Sạn Nguyễn Huệ

Địa chỉ : 100 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523833133, 3833643, 3833644, 3833643 - Fax: 523833598
Web: www.nguyenhuehotel.com.vn - Email: nguyenhuehotel@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 127160

12. Cty Bảo Việt Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : 47 Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế, 52
Điện thoại: 523822139, 3822467, 3821254 - Fax: 523828257, 3752258
- Email: hu-pnt@baoviet.com.vn
Ngành nghề: 131560

13. Xn Tư Doanh Phú Hương

Địa chỉ : 138 Nguyễn Huệ, , 52
Điện thoại: 523823780 - Fax: 523820296
- Email: ro80nh@dng.vnn.vn
Ngành nghề: 157160,95160

14. Xn Phong Thu Phong Điền Gạch Ngói

Địa chỉ : 1 H. Phong Điền, 52
Điện thoại: 523551284 - Fax: 523551054
Ngành nghề: 35610

15. Cty OSC S.M.I Liên Doanh Dịch Vụ Du Lịch

Địa chỉ : 60 Lê Lợi, P. Phú Hội, , 52
Điện thoại: 523824155, 3825227 - Fax: 523824020
Ngành nghề: 246510
  1 2 3