Danh sách công ty tại Trà Vinh

1. DNTN Thanh Miền

Địa chỉ : Ấp Đại Trường, X. Phú Cần, H. Tiểu Cần, 55
Điện thoại: 553613256
Ngành nghề: 84210

2. DNTN Nam Phong

Địa chỉ : Khóm 3, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 553719464
Ngành nghề: 180210,171910

3. DNTN Lan Anh

Địa chỉ : Khóm 1, TT. Tiểu Cần, H. Tiểu Cần, 55
Điện thoại: 553822041
Ngành nghề: 92210,246160

4. Cty Mê Kông Cổ Phần

Địa chỉ : Ấp Bến Có, X. Nguyệt Hóa, H. Châu Thành, 55
Điện thoại: 553842354
Ngành nghề: 37310

5. Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ : 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 2, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553862289 - Fax: 553864348
Web: www.travinh.gov.vn - Email: skhdt@vnn.vn
Ngành nghề: 11070

6. Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam-Cn Trà Vinh

Địa chỉ : 24-26 Phạm Thái Bường, P. 3, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553856627, 3856410 - Fax: 553753462
Web: www.bidv.com.vn
Ngành nghề: 23910

7. Cty Đại Phát TNHH Thương Mại & Dịch Vụ-Vpđd

Địa chỉ : 264 Nguyễn Thị Minh Khai, TX. Trà Vinh, 55
Điện thoại: 553862616 - Fax: 553863056
Ngành nghề: 162460

8. Cty Long Toàn Cổ Phần Đông Lạnh Thủy Sản

Địa chỉ : Khóm 2, Thị Trấn Duyên Hải, H. Duyên Hải, 55
Điện thoại: 553832053 - Fax: 553832655
- Email: longtoandh@hcm.vnn.vn; seafooddh@vnn.vn
Ngành nghề: 102060

9. DNTN Tấn Thành 1 Xăng Dầu

Địa chỉ : Ấp Chợ, X. Hàm Giang, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553878739
Ngành nghề: 180210,113260

10. DNTN Ngân Trang

Địa chỉ : Ấp Chợ, X. Định An, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553852122
Ngành nghề: 180210,246160

11. DNTN Năm Chiến

Địa chỉ : Ấp Ngọc Hồ, X. Tam Ngãi, H. Cầu Kè, 55
Điện thoại: 552213551
Ngành nghề: 180210,171910

12. DNTN Nghĩa Thành Phát

Địa chỉ : Ấp Sà Vần A, X. Ngọc Biên, H. Trà Cú, 55
Điện thoại: 553667208
Ngành nghề: 157610

13. DNTN Chí Thiện

Địa chỉ : Ấp Ngãi Hiệp, X. Hưng Mỹ, H. Châu Thành, 55
Điện thoại: 553599205
Ngành nghề: 197460,102060

14. DNTN Bảo Hiền

Địa chỉ : Ấp Hòa Lạc C, X. Lương Hòa A, H. Châu Thành, 55
Điện thoại: 553896247
Ngành nghề: 180210,171910

15. DNTN Năm Sỹ

Địa chỉ : Ấp Phước Trị, X. Long Toàn, H. Duyên Hải, 55
Điện thoại: 553833113
Ngành nghề: 111010,14910
  1 2 3 4 5 6