Danh sách công ty tại Bình Thuận

1. Khu Du Lịch Hòn Giồ

Địa chỉ : X. Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93846135 - Fax: 93846134
Ngành nghề: 95160

2. CLB Golf Ocean Dunes

Địa chỉ : 1 Tôn Đức Thắng, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93823366, 3821995 - Fax: 93821511
Web: www.vietnamgolfresorts.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 117360

3. Ban Quản Lý Di Tích Posanư-Lầu Ông Hoàng

Địa chỉ : P. Phú Hải, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93812906
Ngành nghề: 243560

4. Cty Bảo Việt Bình Thuận

Địa chỉ : 20 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93827805, 3821932 - Fax: 93821632
Web: www.baovietbinhthuan.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 131560

5. Cty Trung Nguyên TNHH

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Phan Thiết, Lô 1/3, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93838835, 3838834, 3838831, 3838841, 3838850 - Fax: 93838833
Web: www.trungnguyensteel.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 37310

6. Cty Vĩnh Trinh TNHH

Địa chỉ : TT. Đức Tài, H. Đức Linh, 9
Điện thoại: 93883405, 3829414 - Fax: 93883011
Ngành nghề: 69160

7. Cty Sài Gòn-Mũi Né Cổ Phần Du Lịch Khách Sạn

Địa chỉ : 56-97 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93847303, 3847302, 3847324, 3847325 - Fax: 93847307
Web: www.saigonmuineresort.com - Email: [email protected]
Ngành nghề: 200460,127160

8. Khu Du Lịch Hòn Rơm 2

Địa chỉ : Khu Phố Long Sơn; Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93848828 - Fax: 93849178
Ngành nghề: 95160

9. Siêu Thị Điện Máy Chợ Lớn-Cty TNHH Cao Phong

Địa chỉ : 1A Nguyễn Tất Thành, X. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93835466 - Fax: 93835465
Ngành nghề: 229210,89390

10. Cty Nhơn Tân TNHH Nước Đá

Địa chỉ : X. Tân Thiện, H. Hàm Tân, 9
Điện thoại: 93870168 - Fax: 93842522
Ngành nghề: 129180

11. Cty Thuận Tiến TNHH May

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Phan Thiết, Lô 2/15, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93838898 - Fax: 93838897
Ngành nghề: 112370

12. Cty Sao Đỏ TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khắc Dấu

Địa chỉ : 314 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93812548 - Fax: 93812548
Ngành nghề: 94930

13. Khu Du Lịch Suối Tiên Mũi Né

Địa chỉ : 60 Phường Hàm Tiến, Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93847146 - Fax: 93741013
Ngành nghề: 200460

14. Cty TNHH Bãi Biển Mặt Trời

Địa chỉ : 64-66 Hàm Tiến, Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93741355 - Fax: 93741029
Web: www.sunnybeach.com.vn - Email: [email protected]
Ngành nghề: 200460

15. Khu Du Lịch Mũi Né Sailing

Địa chỉ : 24 Phường Hàm Tiến, Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Thiết, 9
Điện thoại: 93847442 - Fax: 93847441
Web: www.sailingclub.com.vn - Email: info@sailingclub,com
Ngành nghề: 200460
  1 2 3